สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด

ราชาแห่งซาอุดีอาระเบีย

สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด (อาหรับ: سعود بن عبد العزيز آل سعود‎ Su'ūd ibn 'Abd al-'Azīz Āl Su'ūd) (พระราชสมภพ 15 มกราคม พ.ศ. 2445 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 2 แห่งซาอุดีอาระเบีย เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด พระองค์ทรงครองราชย์เป็นเวลา 11 ปี และสวรรคตด้วยพระชนมพรรษา 67 พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด พระอนุชาธิราช จึงขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อไป

สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด

ซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล อิบน์ อับดุรเราะห์มาน อิบน์ ฟัยศ็อล อิบน์ ตุรกี อิบน์ อับดุลลอฮ์ อิบน์ มุฮัมมัด อาล ซะอูด
สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ครองราชย์9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
ราชาภิเษก9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
ประสูติ15 มกราคม พ.ศ. 2445
คูเวตซิตี, ประเทศคูเวต
สวรรคต23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 (67 พรรษา)
เอเธนส์, ราชอาณาจักรกรีซ
พระราชบุตร12 พระองค์
สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
ราชวงศ์ซะอูด
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด

อ้างอิง แก้