สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด

ราชาแห่งซาอุดีอาระเบีย

สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด (อาหรับ: سعود بن عبد العزيز آل سعود‎ Su'ūd ibn 'Abd al-'Azīz Āl Su'ūd‎) (พระราชสมภพ 15 มกราคม พ.ศ. 2445 - สวรรคต 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 2 แห่งซาอุดีอาระเบีย เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด พระองค์ทรงครองราชย์เป็นเวลา 11 ปี และสวรรคตด้วยพระชนมายุ 67 พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด พระอนุชาธิราช จึงขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อไป

สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
King Saud.jpg

พระบรมนามาภิไธย ซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล อิบน์ อับดุรเราะห์มาน อิบน์ ฟัยศ็อล อิบน์ ตุรกี อิบน์ อับดุลลอฮ์ อิบน์ มุฮัมมัด อาล ซะอูด
พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ราชวงศ์ ซะอูด
ครองราชย์ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496
บรมราชาภิเษก 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496
รัชกาล 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
11 ปี
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 15 มกราคม พ.ศ. 2445
คูเวตซิตี, ประเทศคูเวต
สวรรคต 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 (67 พรรษา)
เอเธนส์, ราชอาณาจักรกรีซ
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด
พระราชบุตร 12 พระองค์


อ้างอิงแก้ไข