สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด

สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด (อาหรับ: فيصل بن عبدالعزيز آل سعود‎ Fayṣal ibn ‘Abd al-‘Azīz Āl Su‘ūd; 14 เมษายน พ.ศ. 2449 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2518) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด

ฟัยศ็อล บิน อับดุลอะซีซ อิบน์ อับดุรเราะฮ์มาน อิบน์ ฟัยศ็อล อิบน์ ตุรกี อิบน์ อับดุลลอฮ์ อิบน์ มุฮัมมัด อาล ซะอูด
สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ครองราชย์2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2518
ราชาภิเษก2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
ประสูติ14 เมษายน พ.ศ. 2449
กรุงรียาด, เอมิเรตนัจญด์และฮะซาอ์
สวรรคต25 มีนาคม พ.ศ. 2518 (68 พรรษา)
กรุงรียาด, ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
พระมเหสี4 พระองค์
สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
ราชวงศ์ซะอูด
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด

สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด ถูกลอบปลงพระชนม์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2518 พระชนมพรรษา 68 พรรษา ครองราชย์สมบัติ 11 ปี สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด พระอนุชาธิราช จึงขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อไป

อ้างอิง

แก้