เลขาธิการสหประชาชาติ

หัวหน้าสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ

เลขาธิการสหประชาชาติ เป็นตำแหน่งเลขาธิการของสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ และเป็นผู้มีบทบาทสูงสุดในสหประชาชาติ

เลขาธิการสหประชาชาติ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อังตอนียู กูแตรึช
ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ
การเรียกขานHis Excellency
สมาชิกของสำนักเลขาธิการ
สมัชชาใหญ่
จวนซัททอนเพลซ นครนิวยอร์ก
ที่ว่าการสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐ
ผู้เสนอชื่อคณะมนตรีความมั่นคง
ผู้แต่งตั้งสมัชชาใหญ่
วาระ5 ปี ดำรงตำแหน่งใหม่ได้
(ตามธรรมเนียมจำกัดเพียง 2 สมัย)
ตราสารจัดตั้งกฎบัตรสหประชาชาติ
ตำแหน่งก่อนหน้าเลขาธิการสันนิบาตชาติ
สถาปนา24 ตุลาคม พ.ศ. 2488
คนแรกแกลดวิน เจบบ์
ในฐานะรักษาการเลขาธิการ
ทริกเวอ ลี
ในฐานะเลขาธิการคนแรก
รองรองเลขาธิการ
เว็บไซต์un.org/sg

กฎบัตรสหประชาชาติกำหนดให้เลขาธิการสหประชาชาติมาจากการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ตามคำแนะนำของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กล่าวอีกทางหนึ่งคือ แคนดิเดตเลขาธิการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงเสียก่อน ด้วยเหตุนี้ การเสนอชื่อแคนดิเดตเลขาธิการจึงเป็นการประนีประนอมกันระหว่างประเทศมหาอำนาจ

เลขาธิการสหประชาชาติมีสมัยดำรงตำแหน่งคราวละห้าปี สามารถดำรงตำแหน่งสูงสุดสองสมัย และตามธรรมเนียมแล้ว จะต้องไม่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคง นอกจากนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันว่า บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งคนต่อไปจะต้องมาจากประเทศนอกทวีปของเลขาธิการคนล่าสุด

ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแห่งสหประชาชาติคนปัจจุบันคือ อังตอนียู กูแตรึช อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกส โดยเป็นเลขาธิการแห่งสหประชาชาติคนที่ 9

รายชื่อเลขาธิการสหประชาชาติ

แก้
ลำดับ รูป เลขาธิการ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ประเทศ กลุ่มภูมิภาค หมายเหตุ อ้างอิง
  แกลดวิน เจบบ์
(Gladwyn Jebb)
24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 -
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489
  สหราชอาณาจักร ยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ รักษาการจนถึงการเลือกตั้งครั้งแรก [1]
1   ทริกเวอ ลี
(Trygve Lie)
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 -
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495
  นอร์เวย์ ยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ ลาออก [2]
2   ด๊าก ฮัมมาร์เฮิลด์
(Dag Hammarskjöld)
10 เมษายน พ.ศ. 2496 -
18 กันยายน พ.ศ. 2504
  สวีเดน ยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ ถึงแก่อสัญกรรมในอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่โรดีเชียเหนือ
(ปัจจุบันคือ ประเทศแซมเบีย)
[3]
  อู้ตั่น
(U Thant)
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 -
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505
  พม่า เอเชียและแปซิฟิก รักษาการจนถึงการเลือกตั้ง
3 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 -
31 ธันวาคม พ.ศ. 2514
สละสิทธิ์หลังครบวาระที่สองด้วยเหตุผลส่วนตัว [4]
4   ควร์ท วัลท์ไฮม์
(Kurt Waldheim)
1 มกราคม พ.ศ. 2515 -
31 ธันวาคม พ.ศ. 2524
  ออสเตรีย ยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ จีนใช้สิทธิ์ยับยั้งการดำรงตำแหน่งสมัยที่สาม [5]
5   ฆาบิเอร์ เปเรซ เด กูเอยาร์
(Javier Pérez de Cuéllar)
1 มกราคม พ.ศ. 2525 -
31 ธันวาคม พ.ศ. 2534
  เปรู ละตินอเมริกาและแคริบเบียน ปฏิเสธที่จะดำรงตำแหน่งต่อเป็นวาระที่สาม [6]
6   บุฏรุส บุฏรุส-ฆอลี
(Boutros Boutros-Ghali)
1 มกราคม พ.ศ. 2535 -
31 ธันวาคม พ.ศ. 2539
  อียิปต์ แอฟริกา สหรัฐใช้สิทธิ์ยับยั้งการดำรงตำแหน่งสมัยที่สอง [7]
7   โคฟี แอนนัน
(Kofi Annan)
1 มกราคม พ.ศ. 2540 -
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
  กานา แอฟริกา [8]
8   พัน กี-มุน
(Ban Ki-moon)
1 มกราคม พ.ศ. 2550 -
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  เกาหลีใต้ เอเชียและแปซิฟิก [9]
9   อังตอนียู กูแตรึช
(António Guterres)
1 มกราคม พ.ศ. 2560 -   โปรตุเกส ยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ

อ้างอิง

แก้
  1. Stout, David (26 October 1996). "Lord Gladwyn Is Dead at 96; Briton Helped Found the UN". The New York Times. สืบค้นเมื่อ 31 October 2008.
  2. The United Nations: Trygve Haldvan Lie (Norway). Retrieved 13 December 2006.
  3. The United Nations: Dag Hammarskjöld (Sweden). Retrieved 13 December 2006.
  4. United Nations: U Thant (Myanmar). Retrieved 13 December 2006.
  5. The United Nations: Kurt Waldheim (Austria). Retrieved 13 December 2006.
  6. The United Nations: Javier Pérez de Cuéllar (Peru). Retrieved 13 December 2006.
  7. The United Nations: Boutros Boutros-Ghali (Egypt). Retrieved 13 December 2006.
  8. The United Nations: The Biography of Kofi A. Annan. Retrieved 13 December 2006.
  9. "Ban Ki-moon is sworn in as next Secretary-General of the United Nations". United Nations.

แหล่งข้อมูลออื่น

แก้