อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์

อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ เป็นอาณาจักรทางตอนกลางของประเทศลาว และ ภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบัน อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ครอบคลุม ภาคอีสานตอนบน แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ กรุงเวียงจันทน์ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของประเทศและบริเวณใกล้เคียง อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ติดกับอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง และอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ เมื่อถึง พ.ศ. 2436 อาณาจักรล้านช้างทั้ง 3 ส่วนจึงได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และได้รับเอกราชเป็นพระราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2496 รวมลาวอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสเป็นเวลา 60 ปี

พระนครจันทบุรีศรีสัตนาคนหุตอุตตมราชธานี

อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์
พ.ศ. 22502371
ธงชาติของ
ธงชาติ
Laos - Division territòriala vèrs 1750 (vuege).png
สถานะราชอาณาจักร(2250 - 2308)
ประเทศราชของพม่า(2308 - 2311)
ประเทศราชของสยาม(2321 - 2371)
เมืองหลวงเวียงจันทน์
ภาษาทั่วไปภาษาลาว
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
กษัตริย์ 
• 2250 - 2273
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 (พระไชยองค์เว้)
• 2348 - 2371
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 5 (เจ้าอนุวงศ์)
ประวัติศาสตร์ 
• สถาปนาโดยการแยกมาจากอาณาจักรล้านช้าง
พ.ศ. 2250 พ.ศ. 2250
• กลายเป็นประเทศราชของสยาม
2321
2369 - 2371
• กรุงเทพฯล้มเลิกอาณาจักรและลดสถานะเป็นหัวเมืองชั้นจัตวา
พ.ศ. 2371 2371
ก่อนหน้า
ถัดไป
อาณาจักรล้านช้าง
ประเทศไทย
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ ลาว
 ไทย
ประวัติศาสตร์ลาว
Pha That Luang 02.jpg
ยุคล้านช้าง
อาณาจักรล้านช้าง
ยุคแห่งความแตกแยก
ยุครัฐในอารักขา
สมัยใหม่
ดูเพิ่ม
[แก้ไขแม่แบบนี้]