รายชื่อนครในประเทศพม่า

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อเมืองในประเทศพม่า

แผนที่ประเทศพม่า

เมืองใหญ่สุดเรียงตามจำนวนประชากร แก้

อันดับ เมือง ค.ศ. 1983 ค.ศ. 2006 รัฐ/เขต ภาพ
1. ย่างกุ้ง 2,513,023 4,572,948 ภาคย่างกุ้ง  
2. มัณฑะเลย์ 532,949 1,237,028 ภาคมัณฑะเลย์  
3. เนปยีดอ ไม่มีข้อมูล 924,608 ดินแดนสหภาพเนปยีดอ
4. เมาะลำเลิง 219,961 451,011 รัฐมอญ  
5. หงสาวดี 150,528 248,899 ภาคพะโค  
6. พะสิม 144,096 241,624 ภาคอิรวดี  
7. โมนยวา 106,843 185,783 ภาคซะไกง์  
8. เมะทีลา 96,492 181,744 ภาคมัณฑะเลย์  
9. ซิตตเว 107,621 181,172 รัฐยะไข่  
10. มะริด 88,600 177,961 ภาคตะนาวศรี
11. ตองยี 108,231 162,396 รัฐฉาน  

รัฐ แก้

รัฐกะชีน แก้

 
มิตจีนา
 
พะโม

รัฐกะยา แก้

รัฐกะเหรี่ยง แก้

รัฐฉาน แก้

รัฐชีน แก้

รัฐมอญ แก้

รัฐยะไข่ แก้

ภาค แก้

ภาคตะนาวศรี แก้

ภาคมัณฑะเลย์ แก้

ภาคมะกเว แก้

ภาคย่างกุ้ง แก้

ภาคซะไกง์ แก้

ภาคพะโค แก้

ภาคอิรวดี แก้

เขตปกครองตนเอง แก้

เขตปกครองตนเองนาคา แก้

ดูเพิ่ม แก้