รายชื่อนครในประเทศพม่า

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อเมืองในประเทศพม่า

แผนที่ประเทศพม่า

เมืองใหญ่สุดเรียงตามจำนวนประชากรแก้ไข

อันดับ เมือง ค.ศ. 1983 ค.ศ. 2006 รัฐ/เขต ภาพ
1. ย่างกุ้ง 2,513,023 4,572,948 เขตย่างกุ้ง  
2. มัณฑะเลย์ 532,949 1,237,028 เขตมัณฑะเลย์  
3. เนปยีดอ ไม่มีข้อมูล 924,608 ดินแดนสหภาพเนปยีดอ  
4. เมาะลำเลิง 219,961 451,011 รัฐมอญ  
5. หงสาวดี 150,528 248,899 เขตหงสาวดี  
6. พะสิม 144,096 241,624 เขตอิรวดี  
7. โมนยวา 106,843 185,783 เขตสะกาย  
8. เมะทีลา 96,492 181,744 เขตมัณฑะเลย์  
9. ซิตตเว 107,621 181,172 รัฐยะไข่  
10. มะริด 88,600 177,961 เขตตะนาวศรี
11. ตองยี 108,231 162,396 รัฐชาน  

รัฐแก้ไข

รัฐกะฉิ่นแก้ไข

รัฐกะยาแก้ไข

รัฐกะเหรี่ยงแก้ไข

รัฐชานแก้ไข

รัฐชินแก้ไข

รัฐมอญแก้ไข

รัฐยะไข่แก้ไข

ภูมิภาคแก้ไข

ภูมิภาคตะนาวศรีแก้ไข

ภูมิภาคมัณฑะเลย์แก้ไข

ภูมิภาคมาเกวแก้ไข

ภูมิภาคย่างกุ้งแก้ไข

ภูมิภาคสะกายแก้ไข

ภูมิภาคหงสาวดีแก้ไข

ภูมิภาคอิรวดีแก้ไข

เขตปกครองตนเองแก้ไข

เขตปกครองตนเองนาคาแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข