เวลามาตรฐานไทย

ประเทศไทยใช้เวลามาตรฐานโดยนับจากเวลาสากลเชิงพิกัด แล้วเพิ่มไปอีก 7 ชั่วโมง เวลามาตรฐานไทยเป็นเวลาเดียวกับเวลามาตรฐานครัสโนยาสค์ (รัสเซีย) เวลามาตรฐานฮอฟด์ (มองโกเลีย) เวลามาตรฐานอินโดจีน (ลาว กัมพูชา เวียดนาม) เวลามาตรฐานอินโดนีเซียตะวันตก และเวลามาตรฐานเกาะคริสต์มาส (ออสเตรเลีย) ซึ่งประเทศไทยใช้เขตเวลาเดียวกันทั้งปีทั่วประเทศโดยไม่มีเวลาออมแสง

ก่อนหน้านี้ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 - 1 เมษายน พ.ศ. 2463 ไทยใช้เวลาโดยนับจากเวลาสากลเชิงพิกัด แล้วเพิ่มไปอีก GMT+6:42:04 ชั่วโมง[1] เป็นเวลามาตรฐานของไทยที่กำหนดใช้มากว่า 40 ปี โดยวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2463 ประเทศไทยได้ตั้งเวลาเร็วขึ้น 17 นาที 56 วินาที เพื่อให้เวลามาตรฐานอยู่ที่ +7:00 ดั่งที่ใช้ในปัจจุบัน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กองทัพเรือ โดยกรมอุทกศาสตร์ เป็นผู้ดูแลเวลามาตรฐานไทย โดยอ้างอิงจากนาฬิกาอะตอมจำนวนห้าเรือน ที่กองทัพเรือเป็นผู้ดูแล

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Time Zone & Clock Changes in Bangkok, Thailand". www.timeanddate.com (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2021-02-20.