อินโดจีน (อังกฤษ: Indochina) หรือ คาบสมุทรอินโดจีน (อังกฤษ: Indochinese Peninsula) เป็นคาบสมุทรที่ยื่นออกมาจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชีย และเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มาของชื่อว่าอินโดจีนนั้น ก็เพราะว่าคาบสมุทรนี้ตั้งอยู่ทางใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และทางตะวันออกของประเทศอินเดีย คำว่า "Indochina" มีที่มาจากคำว่า Indochine ในภาษาฝรั่งเศส และถูกใช้ในระหว่างยุคล่าอาณานิคม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่
คาบสมุทรอินโดจีน
อินโดจีน
Topographic30deg N0E90.png
พื้นที่2,072,652 ตารางกิโลเมตร (800,255 ตารางไมล์)
ประชากร265,701,036 (1 กรกฎาคม 2019)
จีดีพี (อำนาจซื้อ)$2.877 ล้านล้าน (2021)
จีดีพี (ราคาตลาด)$1.027 ล้านล้าน (2021)
ประเทศ กัมพูชา
 ลาว
 เมียนมา (พม่า)
 ไทย
 เวียดนาม
คาบสมุทรอินโดจีน เมื่อปี ค.ศ. 1886
อินโดจีน: สีเขียวเข้ม: นับรวมเสมอ, สีเขียวอ่อน: นับรวมเป็นส่วนใหญ่, สีแดง: นับรวมเป็นบางครั้ง
ภูมิภาคอินโดจีน (ชีววิทยา) : สีเขียวเข้มและอ่อน

ในทางประวัติศาสตร์แล้ว ประเทศในอินโดจีนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียและจีน ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็รับเอาวัฒนธรรมจากทั้งสองชาตินี้เข้ามาระดับที่แตกต่างกัน อย่างเช่น ไทยและลาวได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเวียดนามได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาในยุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก ชาติส่วนใหญ่ในอินโดจีนก็รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเช่นกัน

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ถ้ากล่าวตามนิยามอย่างเคร่งครัดแล้ว อินโดจีนจะหมายถึงอดีตประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส หรือ "อินโดจีนของฝรั่งเศส" เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย:

  กัมพูชา

  ลาว

  เวียดนาม

แต่ในปัจจุบัน ความหมายของอินโดจีนหมายถึงแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนับรวม

  ไทย

  พม่า

  คาบสมุทรมลายู

  สิงคโปร์

ศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือคือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท (หรือ นิกายหินยาน) ส่วนนิกายมหายาน มีคนนับถือในเวียดนามและสิงคโปร์

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  •   วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Indochina
  •   วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Flora of Indo-China