UTC+07:00 เป็นตัวบ่งบอกความเฉของเวลาเพิ่มจากเวลาสากลเชิงพิกัด +07:00 และรู้จักในชื่อ เวลาอินโดจีน (ICT) ในมาตรฐาน ISO 8601 เวลาในเขตเวลานี้จะเขียนว่า 2024-03-01T22:09:30+07:00

UTC+07:00
เขตเวลา
แผนที่โลกพร้อมเขตเวลาที่เน้น
ออฟเซตเวลาสากลเชิงพิกัด
UTCUTC+07:00
เวลาปัจจุบัน
22:09, 1 มีนาคม 2024 UTC+07:00 [รีเฟรช]
เส้นเมริเดียนกลาง
105 องศาตะวันออก
หมู่วันเวลา
G

UTC+07:00 จะเร็วกว่าเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) 7 ชั่วโมง จึงหมายความ 7 โมงเช้า (07:00 น.) ของเขตเวลานี้จะเท่ากับเที่ยงคืน (00:00 น.) ของเวลาสากลเชิงพิกัด

UTC +7 สีน้ำเงิน (เดือนธันวาคม), สีเหลือง (ตลอดทั้งปี), สีส้ม (มิถุนายน), สีน้ำเงินอ่อน - พื้นที่ทางทะเล

เป็นเวลามาตรฐาน (ตลอดทั้งปี) แก้

เมืองที่สำคัญ จาการ์ตา, ฮานอย, นครโฮจิมินห์, กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, เวียงจันทน์, พนมเปญ และ ครัสโนยาสค์

เอเชียเหนือ แก้

เอเชียตะวันออก แก้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แก้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "Russia Time Zones – Russia Current Times". TimeTemperature.com. สืบค้นเมื่อ 20 November 2016.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "Russia Time Zone Map". WorldTimeZone.com. สืบค้นเมื่อ 22 March 2018.
  3. "HOVT – Hovd Time". Asian time zones. Time and Date. สืบค้นเมื่อ 14 July 2012.
  4. "Indonesia Time Zones – Indonesia Current Time". TimeTemperature.com. สืบค้นเมื่อ 27 October 2012.
  5. Gwlliam Law. "Provinces of Indonesia". Statoids. สืบค้นเมื่อ 27 October 2012.

ดูเพิ่ม แก้