ออฟเซตเวลาสากลเชิงพิกัด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ออฟเซตเวลาสากลเชิงพิกัด หมายถึงออฟเซต (ความเฉ) ของเวลานาฬิกาจากเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ส่วนมากให้ไว้เป็นชั่วโมงเต็มหรือชั่วโมงกับนาที เขตเวลาหลายเขตนำออฟเซตเวลาสากลเชิงพิกัดไปใช้สองออฟเซต นั่นคือออฟเซตสำหรับเวลามาตรฐานและออฟเซตสำหรับเวลาออมแสง

ดูเพิ่มEdit

  • รายชื่อเขตเวลาเรียงตามออฟเซตเวลาสากลเชิงพิกัด

แหล่งข้อมูลอื่นEdit