เวลาในประเทศลาวจะอ้างอิงเวลามาตรฐานอินโดจีน (ICT) (UTC+07:00) นอกจากนี้เวลาในประเทศลาวไม่มีช่วงออมแสง[1]

อ้างอิง

แก้