รายชื่อบริษัทมหาชนในประเทศไทย

รายชื่อบริษัทมหาชนในประเทศไทย ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวนบริษัทจดทะเบียน​ใน​ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​รวม 556 บริษัท จำนวนบริษัทจดทะเบียน​ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ​ 173 บริษัท​รวม 729 บริษัท​

สถาบันการเงินแก้ไข

แก้ไข

ข-คแก้ไข

ง-จ-ฉแก้ไข

---

ช-ซแก้ไข

---

ฌ-ฐแก้ไข

ด-ต-ถแก้ไข

---

---

ท-ธแก้ไข

---

น-บ-ปแก้ไข

---

---

ผ-ฝ-พ-ฟแก้ไข

---

---

---

ภ-ม-ยแก้ไข

---

---

ร-ล-วแก้ไข

---

---

ศ-ษ-ส-หแก้ไข

---

---

อ-ฮแก้ไข

---

อ้างอิงแก้ไข