อมตะ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED; อักษรย่อ : AMATA) เป็นบริษัทมหาชนที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมโดยบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น และจัดการด้านนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย เข้าซี้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 [2]

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:AMATA
ก่อตั้ง6 มีนาคม พ.ศ. 2532 (35 ปี)
ผู้ก่อตั้งวิกรม กรมดิษฐ์
สำนักงานใหญ่อาคารกรมดิษฐ์ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. [1]
บุคลากรหลัก
วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ
จักก์ชัย พานิชพัฒน์ รองประธานกรรมการ
เว็บไซต์http://www.amata.com

ประวัติ แก้

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ ในรูปของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยได้จัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 2 โดยเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชนร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บนเนื้อที่ประมาณ 23,000 ไร่ ตั้งอยู่ กม.ที่ 57 ถนนบางนา-ตราด ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันบริษัทมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ 3 แห่งได้แก่ อมตะนคร จังหวัดชลบุรี อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง และ อมตะซิตี้ (เบียนฮหว่า) จังหวัดด่งนาย ประเทศเวียดนาม[3]

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม แก้

อมตะ คอร์ปอเรชั่น บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมไทย สองแห่งบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และ อีกหนึ่งแห่งในเวียดนาม[2]

กลุ่มสาธารณูปโภค แก้

  • บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด - การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
  • บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด - ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม บริโภค และอุปโภค
  • บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด - จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้

  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2556 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 วิกรม กรมดิษฐ์ 263,710,000 24.72%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 105,650,889 9.90%
3 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA 55,131,700 5.17%
4 ITOCHU MANAGEMENT (THAILAND) CO.,LTD. 50,000,000 4.69%
5 พล.ต.อ.ชวลิต ยอดมณี 37,566,270 3.52%

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. 2.0 2.1 ความเป็นมา เก็บถาวร 2015-07-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม

แหล่งข้อมูลอื่น แก้