ไดนาสตี้เซรามิค

บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:DCC) [2] บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค กาวยาแนว รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาจากบริษัทย่อย โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคทั้งหมด [3]

บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:DCC)
ก่อตั้ง1 สิงหาคม พ.ศ. 2532
สำนักงานใหญ่37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.[1]
บุคลากรหลัก
นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
(ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร)
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิค
เว็บไซต์http://www.dynastyceramic.com

ประวัติแก้ไข

บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2532 ใช้ชื่อว่าบริษัท โรแยลฟลอร์ไทล์จำกัด ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคภายใต้เครื่องหมายการค้า ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป โทมาฮ็อค จากัวร์ นาวาร์ และเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2535 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2537 [3]

การประกอบธุรกิจแก้ไข

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค และเริ่มเป็นผู้ผลิตกาวยาแนวในปี 2553 โดยรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ผลิตจากบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนังในราคาขายส่งมาจัดจำหน่าย รวมทั้งสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระเบื้อง เช่น กาวซีเมนต์,บัวกาบกล้วยและกาวยาแนว มาจัดจำหน่ายผ่านบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ บริษัท พิค แอนด์ เปย์ จำกัด บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัด และ บริษัท เวิลด์ไวด์ เซรามิค จำกัด ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนถือหุ้นมากกว่า 96% เมื่อปลายปี 2548 เพื่อทำตลาดขายปลีกเองในรูปตลาดนัดกระเบื้องฯ มีผลทำให้บริษัทสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น

ณ.สิ้นปี 2555 บริษัทมีคลังสาขาทั่วประเทศรวมประมาณ 192 แห่งนอกจากนั้นยังจำหน่ายให้ผู้แทนจำหน่ายในประเทศอีกประมาณ 179 ราย และส่งไปขายยังต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย แอฟริกาใต้ บรูไน มัลดิฟ อินโด จีน ศรีลังกา พม่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลี ญี่ปุ่น แคนาดา ฟิจิ ลาว กัมพูชา [3]

กระเบื้องที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิตประกอบด้วย

 • กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า“ไดนาสตี้” (Dynasty)
 • กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า“ไทล์ ท้อป” (Tiletop)
 • กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า“โทมาฮอก” (Tomahawk)
 • กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า“จากัวร์ ” (Jaguar)
 • กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า“แอนนา” (Anna)
 • กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า“แวลู่” (Value)
 • กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า“มัสแตง” (Mustang


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

 • ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา 100,000,000 24.51%
2 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์ 35,034,010 8.59%
3 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 21,540,000 5.28%
4 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา 20,000,000 4.90%
5 นาย มารุต แสงศาสตรา 20,000,000 4.90%

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. 3.0 3.1 3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม