สยามแม็คโคร

บทความนี้เกี่ยวกับบริษัทค้าส่งในประเทศไทย สำหรับความหมายอื่นดูที่ แม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ประเภทพาณิชย์
อุตสาหกรรมบริการ
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:MAKRO)
ก่อตั้งพฤษภาคม พ.ศ. 2531
บุคลากรหลัก
นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ (ประธานกรรมการ)
นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (รองประธานกรรมการ)
นาง สุชาดา อิทธิจารุกุล (รองประธานกรรมการ)
เว็บไซต์http://www.siammakro.co.th

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:MAKRO)[2] เป็นธุรกิจค้าส่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาท โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภค แบบชำระด้วยเงินสดและบริการตนเอง โดยจดทะเบียนภายใต้ชื่อ “แม็คโคร”

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการเป็นผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ในราคาขายส่งให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิกจำนวนกว่า 2.4 ล้านรายทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง (โฮเรก้า) สถาบันการศึกษา และสำนักงานต่างๆ ปัจจุบันแม็คโครมีสาขารวม 100 แห่งทั่วประเทศ [3] และเพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพด้านผู้บริการอาหาร และวัตถุดิบ ได้เปิดสาขาในชื่อ แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส (Makro Foodservice) ที่หัวหิน เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

บริษัทประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรของแม็คโคร โดยเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอชวีจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภททั่วโลก สำหรับแม็คโครในประเทศไทย บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพโดยได้เปิดห้างแม็คโคร สาขาแรก คือ สาขาลาดพร้าวในปี 2532 โดยในปี พ.ศ. 2555 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 121 สาขา และร้านจำหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่น” อีก 5 แห่ง[3]

การประกอบธุรกิจแก้ไข

การประกอบธุรกิจแบ่งได้ดังนี้

 • ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร : เป็นธุรกิจหลักของบริษัท คือการดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท นอกจากสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปแล้ว บริษัทยังมีการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองด้วย [4]
 • ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น : ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่งโดยบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่สยามแม็คโครถือหุ้นร้อยละ 99.9 โดยบริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง พร้อมบริการจัดส่ง รวมถึงให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโรงแรมและการบริการนักท่องเที่ยว รวมถึงลูกค้าผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (“โฮเรก้า”) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ให้บริการอาหารจานด่วน กลุ่มภัตตาคารและโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานครและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ[4]
 • ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าโลตัส : เป็นธุรกิจรองของบริษัท คือการดำเนินธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ "โลตัส" และ "โลตัส โกเฟรช" ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ และในมาเลเซีย
 • แม็คโครออนไลน์ : เป็นธุรกิจช้อปออนไลน์ E-Commerce ภายใต้ชื่อ “www.makroclick.com” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าโปรโมชั่นราคาพิเศษที่สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ [5]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

 • ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 [6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 2,640,302,800 55.01%
2 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 1,827,598,700 38.07%
3 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 29,576,400 0.62%
4 นาย ปริญญา เธียรวร 29,300,000 0.61%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,913,116 0.35%

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. 3.0 3.1 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 4. 4.0 4.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์แบบรายงาน56-1 สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 5. [https://www.makroclick.com
 6. http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=MAKRO&ssoPageId=6&language=th&country=TH

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ