กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:GUNKUL) [2] กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทนซึ่งครอบคลุมอยู่ในทุกขั้นตอนของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่โรงไฟฟ้าจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอีกด้วย[3]

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ประเภทพลังงานและสาธารณูปโภค
อุตสาหกรรมทรัพยากร
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:GUNKUL
ก่อตั้ง5 สิงหาคม พ.ศ. 2525
สำนักงานใหญ่1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. [1]
บุคลากรหลัก
กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ(ประธานกรรมการ)
โศภชา ดำรงปิยวุฒิ(ประธานบริษัท)
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
เว็บไซต์http://www.gunkul.com

ประวัติ แก้

 
สำนักงานบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2525 เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2552

การประกอบธุรกิจ แก้

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทนซึ่งครอบคลุมอยู่ในทุกขั้นตอนของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่โรงไฟฟ้าจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า มีสินค้ากว่า 5,000 รายการ

โครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่[3]

  • ธุรกิจผลิต จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทน
  • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
  • ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

โดยมีกลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้าภาครัฐ กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้

  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2556 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 263,847,100 59.97%
2 นาย ชาตรี ทวีปรีชาชาติ 10,400,100 2.36%
3 น.ส. นันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์ 10,300,100 2.34%
4 นาย สุภาต สุจิวโรดม 10,000,100 2.27%
5 นาย คณพัฒน์ จิรเกษมพงศ์ 10,000,100 2.27%

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม