ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย)

บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: CHUO SENKO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:CHUO)[2] จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2524 บริษับประกอบธุรกิจโฆษณาด้วยการเป็นนายหน้าตัวแทน และรับทำโฆษณาแบบครบวงจร

บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจขนาดกลาง
รูปแบบบริษัทมหาชน
บุคลากรหลักนาย ขรรค์ ประจวบเหมาะ (ประธานกรรมการ)
นาย ธันว์ วุฒิธรรม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
อุตสาหกรรมMAI Industry
ทุน11,250,000 หุ้น [1]
เว็บไซต์http://www.chuosenko.co.th

อ้างอิงแก้ไข

  1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ รายละเอียดบริษัท
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย