เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ย่อ: ZEN) คือบริษัทประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและอาหารไทยและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทแกน คือ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด[1]

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน SET:ZEN
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ก่อตั้งพ.ศ. 2534
สำนักงานใหญ่782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
บุคลากรหลัก
ไพฑูรย์ ทวีผล
บุญยง ตันสกุล
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและไทยและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น
เว็บไซต์เว็บไซต์เซ็นกรุ๊ป
ร้านอาหารเซ็น

ธุรกิจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ ธุรกิจอาหารภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ จากข้อมูลปี พ.ศ. 2562 มีสาขาทั้งหมด 110 สาขา, ธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 145 สาขา และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ บริการจัดส่งอาหาร บริการจัดเลี้ยง บริหารร้านอาหาร ให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร ธุรกิจอาหารค้าปลีก ทั้งอาหารพร้อมปรุงและอาหารพร้อมทาน

แบรนด์ร้านอาหารของบริษัทมี 13 แบรนด์ ได้แก่ ZEN, Musha by ZEN, Sushi Cyu Carnival Yakiniku, AKA, Tetsu, On the Table Tokyo cafe', ตำมั่ว , ลาวญวน, แจ่วฮ้อน, เฝอ, ข้าวมันไก่คุณย่า, de Tummour และ เขียง[2] เป็นร้านอาหารญี่ปุ่น 6 แบรนด์ และร้านอาหารไทย 7 แบรนด์ มีสาขารวม 242 สาขาทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า ลาว และกัมพูชา) แบ่งสัดส่วนรายได้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่น 80% และร้านอาหารไทย 20%[3]

บริษัทก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยมีแบรนด์แรกคือ ZEN เป็นร้านอาหารญี่ปุ่น[4] จนปี พ.ศ. 2550 แตกแบรนด์ AKA ร้านอาหารญี่ปุ่นปิ้งย่าง ปี 2553 แตกแบรนด์ On the table เป็นร้านอาหารญี่ปุ่น จนปี 2559 ซื้อแบรนด์ ตำมั่ว เป็นร้านอาหารไทย อีสาน เวียดนาม พอปี 2561 ซื้อกิจการร้าน Sushi Cyu ร้านอาหารญี่ปุ่นระดับหรู

บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการการจัดการแก่บริษัทย่อย โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ต่อมาแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561[5] เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

อ้างอิง แก้