ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD. ชื่อย่อ:STEC) [2] เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนำเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับโครงการก่อสร้าง[3]

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:STEC
ก่อตั้งพ.ศ. 2505
สำนักงานใหญ่อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 29-30, 32/59-60 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.[1] 10110
บุคลากรหลัก
เรวัต ฉ่ำเฉลิม(ประธานกรรมการ)
วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร (ประธานกรรมการบริหาร)
ภาคภูมิ ศรีชำนิ (กรรมการผู้จัดการ)
เว็บไซต์http://www.stecon.co.th

ประวัติ

แก้

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2505 โดยชวรัตน์ ชาญวีรกูล[4] โดยเริ่มเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจแปรสภาพโครงสร้างเหล็กที่ใช้เทคนิคการเชื่อมและดัดแปลงขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ได้เข้าสู่รูปแบบบริษัท และได้ขยายธุรกิจสู่งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2535 เข้าสู่การซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจนกระทั่งในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2536 เข้าสู่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนถึง ณ ปัจจุบันนี้

การประกอบธุรกิจ

แก้

บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน

งานก่อสร้างของบริษัทแบ่งตามประเภทการก่อสร้างได้ 5 ประเภทหลัก คือ[3]

 • งานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค
 • งานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม
 • งานก่อสร้างด้านอาคาร
 • งานก่อสร้างด้านพลังงาน
 • งานก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ

การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

แก้

จากข้อมูลวันที่ 13 มีนาคม 2562 บริษัทมีการลงทุนดังนี้[4]

บริษัทย่อย
 • บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 80.60 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • บริษัท นูเวล พร็อพเพอตี้ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ค้าที่ดิน จัดสรร จัดหาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์
 • บริษัท วิสดอม เซอร์วิสเซส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ให้เช่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.97 ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงผลิตไฟฟ้าทุกประเภท
บริษัทร่วม
กิจการร่วมค้า
 • กิจการร่วมค้า ซิโน-ไทย-เอ.เอส. ร่วมทุนกับบริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด ดำเนินธุรกิจติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม
 • กิจการร่วมค้า เอส เอ ร่วมทุนกับบริษัท อาควาไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจก่อสร้างระบบประปาตามโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภรเทศบาลนคร นครราชสีมา

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

แก้
 • ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 [5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด 234,086,788 15.35%
2 UBS AG SINGAPORE BRANCH 168,398,900 11.04%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 98,962,334 6.49%
4 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต 63,479,596 4.16%
5 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด 45,902,841 3.01%

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. 3.0 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 4. 4.0 4.1 แบบฟอร์ม 56-1 (2561)
 5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม