ซีเฟรชอินดัสตรี

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:CFRESH)[2] บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2537 แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง โดยส่วนใหญ่เป็นกุ้งแช่แข็งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กุ้งสด กุ้งต้ม กุ้งชุบแป้ง กุ้งซูชิ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดส่งออกจำหน่ายต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่ Seafresh, Sea Angel, Go Go, Thai Chia และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า[3]

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:CFRESH
ก่อตั้ง29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 (ในชื่อ "บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด") 9 มีนาคม พ.ศ. 2537 (ในชื่อ "บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)")
สำนักงานใหญ่402 หมู่ 8 ถนนชุมพร-ปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ชุมพร [1]
บุคลากรหลัก
ณฤทธิ์ เจียอาภา (ประธานกรรมการ)
เว็บไซต์http://www.seafresh.com

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555