โรงพยาบาลเอกชล

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:AHC) [2] โรงพยาบาลก่อตั้งขึ้นในปี 2521 ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลมี 2 สาขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีทั้งสองสาขา โดยทั้ง 2 สาขาเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการสุขภาพครบวงจร [3]

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
ประเภทการแพทย์
อุตสาหกรรมบริการ
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:AHC)
ก่อตั้งพ.ศ. 2521
บุคลากรหลัก
นาย อภิรักษ์ วานิช (ประธานกรรมการ)
นาง พจนา มาโนช (รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร)
เว็บไซต์http://www.aikchol.com

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555