บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:AHC) [2] โรงพยาบาลก่อตั้งขึ้นในปี 2521 ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลมี 2 สาขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีทั้งสองสาขา โดยทั้ง 2 สาขาเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการสุขภาพครบวงจร[3]

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
ประเภทการแพทย์
อุตสาหกรรมบริการ
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:AHC
ก่อตั้งพ.ศ. 2521
สำนักงานใหญ่68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [1]
บุคลากรหลัก
นาย อภิรักษ์ วานิช (ประธานกรรมการ)
นาง พจนา มาโนช (รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร)
เว็บไซต์http://www.aikchol.com

โรงพยาบาลเอกชลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดชลบุรี เปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 80 เตียง โดยโรงพยาบาลเอกชลตั้งอยู่ที่ บริเวณถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2535 จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2537

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 บริษัทซื้อกิจการโรงพยาบาลอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 และดำเนินการเป็นโรงพยาบาลเอกชล 2 ที่บริเวณ ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในพื้นที่ 15 ไร่[4]

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ""รพ.เอกชล" ทำพิธีเปิดให้บริการโรงพยาบาลแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ". ผู้จัดการออนไลน์.