เอเซีย เมทัล

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:AMC) [2] บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจรได้แก่ การจำหน่ายเหล็กม้วน ทั้งชนิดรีดร้อนและชนิดรีดเย็น รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่นและเหล็กม้วนสลิต ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ[3]

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ประเภทเหล็ก
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:AMC)
ก่อตั้ง9 มีนาคม พ.ศ. 2536
บุคลากรหลักวีระชัย สุธีรชัย (ประธานกรรมการ)
ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ)
อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
ทุน479,937,265 หุ้น [1]
เว็บไซต์http://www.asiametal.co.th

บริษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อยออกเป็น 2 ประเภท[4]

  • การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก
  • การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก

อ้างอิงแก้ไข

  1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ รายละเอียดบริษัท
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์แบบรายงาน56-1 เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555