บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (อักษรย่อ: BAM) เป็นบริษัทมหาชนประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) [3] จัดตั้งขึ้นตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) (BBC) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบกิจการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2542

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
SET:BAM
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
เงินทุนและหลักทรัพย์
ก่อตั้ง7 มกราคม พ.ศ. 2542 (24 ปี)
สำนักงานใหญ่เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
ทองอุไร ลิ้มปิติ (ประธานกรรมการ)
บรรยง วิเศษมงคลชัย (ประธานคณะกรรมการบริหาร)
รายได้12,256.87 ล้านบาท (2563)[1]
สินทรัพย์115,789.67 ล้านบาท (2563)[1]
ส่วนของผู้ถือหุ้น37,066.12 ล้านบาท (2563)[1]
อันดับความน่าเชื่อถือFitch: BBB+(tha)[2]
TRIS: A-
เว็บไซต์www.bam.co.th

จากนั้น 20 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โอนขายสินทรัพย์ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (AMC) อันประกอบด้วย เงินลงทุนในลูกหนี้ ทรัพย์รอการขาย และเงินลงทุนใน หลักทรัพย์ทั้งหมด รวมถึงโอนพนักงานให้แก่บริษัทฯ บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้วโดยใช้ชื่อว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558[4]และได้เป็นบริษัทจดทะเบียนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้ไข

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 1,480,000,000 45.79%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 119,175,692 3.69%
3 GIC PRIVATE LIMITED 50,676,400 1.57%
4 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 37,557,400 1.16%
5 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 35,081,300 1.09%
6 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 27,603,600 0.85%
7 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล 23,258,700 0.72%
8 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 22,077,700 0.68%
9 นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร 21,820,000 0.68%
10 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 18,582,200 0.57%

อ้างอิง แก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 งบการเงิน/ผลประกอบการ เก็บถาวร 2021-02-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. อันดับเครดิต เก็บถาวร 2021-01-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. "สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)". ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "ประวัติความเป็นมา" (PDF). บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน). สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[ลิงก์เสีย] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย