บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (อักษรย่อ: BAM) เป็นบริษัทมหาชนประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) [1] จัดตั้งขึ้นตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) (BBC) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบกิจการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2542

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
ก่อตั้ง8 มกราคม พ.ศ. 2542
บุคลากรหลักทองอุไร ลิ้มปิติ (ประธานกรรมการ)
บรรยง วิเศษมงคลชัย (ประธานกรรมการบริหาร)
สมพร มูลศรีแก้ว (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
บริการบริหารสินทรัพย์
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
คำขวัญองค์กรไทย เพื่อสังคมไทย

จากนั้น 20 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โอนขายสินทรัพย์ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (AMC) อันประกอบด้วย เงินลงทุนในลูกหนี้ ทรัพย์รอการขาย และเงินลงทุนใน หลักทรัพย์ทั้งหมด รวมถึงโอนพนักงานให้แก่บริษัทฯ บริษัทได้จดทะเบียนแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้วโดยใช้ชื่อว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558[2]และได้เป็นบริษัทจดทะเบียนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)". ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2563. Check date values in: |access-date= (help)
  2. "ประวัติความเป็นมา" (PDF). บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน). สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2563. Check date values in: |access-date= (help)