เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทให้บริการด้านการประกันชีวิต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2494 โดยเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้แต่งตั้งเป็นบริษัทประกันชีวิตในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2502 [1]

เมืองไทยประกันชีวิต
ประเภทบริษัทมหาชนจำกัด
อุตสาหกรรมประกันชีวิต Edit this on Wikidata
ก่อตั้ง6 เมษายน พ.ศ. 2494
ผู้ก่อตั้งจุรินทร์ ล่ำซำ
สำนักงานใหญ่250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310, ,
พื้นที่ให้บริการ
ประเทศไทย
บุคลากรหลัก
โพธิพงษ์ ล่ำซำ (ประธานกรรมการ)
นวลพรรณ ล่ำซำ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ)
บริการการประกันชีวิต
เว็บไซต์https://www.muangthai.co.th/

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินกิจการด้านธุรกิจประกันชีวิต เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ นับตั้งแต่เริ่มกิจการอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ สำนักงาน แห่งแรกที่ถนนเสือป่า ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยต้องประสบปัญหาจากผลกระทบของสงครามมหาเอเซียบูรพา เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในระยะการฟื้นตัว นายจุลินทร์ ล่ำซำ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในขณะนั้น และกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจ ตลอดจนผู้ใหญ่ในวงราชการได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขึ้น ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้บริษัทฯ ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในเรื่องของสวัสดิการสังคมและเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้กับภาครัฐ นอกจากนี้ ยังเป็นการออมในระยะยาว และสร้างหลักประกันให้ประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและภาคอุตสาหกรรมของประเทศอีกด้วย

จากการดำเนินงานที่ทุ่มเทเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับความ เชื่อถือจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น จึงมีการขยายงานและได้สร้างอาคารเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ณ ถนนเจริญกรุง เป็นอาคารที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม กรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากใช้ระบบ Post – tension คือ เป็นอาคารที่ไร้คานใช้สลิงยึด นับเป็นอาคารแรกๆ ในยุคนั้น

รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่นประจำปี 2560 รางวัลเกียรติยศ " บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารดีเด่น ปี พ.ศ. 2551 2554 และ 2558" รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารดีเด่น อันดับ 1 ต่อเนื่อง 11 ปี พ.ศ. 2549 - 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข