หาดทิพย์

บริษัทน้ำอัดลม

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Haad Thip Public Company Limited) (ชื่อย่อ : HTC)[2] เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม ในชื่อของ โคคา-โคล่า โดยได้รับลิขสิทธิ์มาจาก โคคา-โคลา คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ของไทย[1]

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครื่องดื่ม
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:HTC)
ก่อนหน้าบริษัท นครทิพย์ จำกัด (2512-2521)
ก่อตั้งพ.ศ. 2512 (52 ปี)
ในนาม บจก.นครทิพย์
พ.ศ. 2521 (43 ปี)
ในนาม บจก.หาดทิพย์
ผู้ก่อตั้งพล.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศล
ในนาม บจก.นครทิพย์
ร.ต. ไพโรจน์ รัตตกุล
ในนาม บจก.หาดทิพย์
พื้นที่ให้บริการ
14 จังหวัด ภาคใต้ของไทย
บุคลากรหลัก
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
(ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ)
พลตรี พัชร รัตตกุล
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
เว็บไซต์http://www.haadthip.com

ประวัติแก้ไข

พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล ได้รับลิขสิทธิ์ การผลิตและจัดจำหน่ายน้ำอัดลม ในชื่อของ โคคา-โคล่า เมื่อปี 2512 ในนาม บริษัท นครทิพย์ จำกัด โดยในระยะแรกได้เริ่มต้นจัดจำหน่ายใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และ จังหวัดยะลา ซึ่งโรงงานแห่งแรกของตั้งอยู่ใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่กิจการในระยะแรก ต้องประสบกับภาวะต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวยในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านภาวะเศรษฐกิจ ทำให้การดำเนินกิจการไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร[3]

ต่อมาในปี 2517 บริษัท ไทยธนา จำกัด ของ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ได้เข้ามาบริหาร และมีการเพิ่มทุน พร้อมทั้งทูลเชิญ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา เป็นองค์ประธานกรรมการ[4] ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งนี้ ตราบจนสิ้นพระชนม์ และได้มีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริหารของบริษัทเป็น พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธานบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน[3]

ต่อมาในปี 2521 บจก.นครทิพย์ และ บจก.ไทยธนา ได้ตกลงร่วมกันจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เป็น บริษัท หาดทิพย์ จำกัด พร้อมกับได้สิทธิ์เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำอัดลม ในชื่อของ โคคา-โคล่า เพิ่มเติมอีก 11 จังหวัด (ทำให้ บริษัทฯ ได้เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โคคา-โคล่า ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดของประเทศไทย)[5] และได้แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2531[3]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 (10 อันดับแรก)[1]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED 49,040,726 24.62%
2 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 24,439,839 12.27%
3 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล 20,136,281 10.11%
4 นางสาว พัณณภา รัตตกุล 14,986,347 7.52%
5 พลตรี พัชร รัตตกุล 10,381,044 5.21%
6 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 8,814,723 4.42%
7 นาง ปริยา จีระพันธุ์ 8,661,275 4.35%
8 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ 4,139,526 2.08%
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,238,657 1.63%
10 นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา 3,183,807 1.60%

การประกอบธุรกิจแก้ไข

บริษัทฯ ผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายและบางส่วนซื้อจากบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งในกรุงเทพฯ มาจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย:[6]

นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ยังถือหุ้นหลัก ใน บจก.เซ้าเทิร์น ร็อคส์ จำกัด ซึ่งผลิตและจำหน่าย ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป และ ขวดพลาสติก อีกด้วย[7]

อย่างไรก็ดี ทั้ง ไทยน้ำทิพย์ และ หาดทิพย์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชื่อของ โคคา-โคล่า เท่านั้น ในส่วนกิจกรรมการตลาด จะเป็น บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้มีการรวมตัวกันเป็น กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย[8]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 3.2 ประวัติบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หน้าเพจเว็บไซต์เก่าของ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
  4. โค้ก ประเทศไทย คนขายไม่ได้มีแค่ ไทยน้ำทิพย์ Marketeer Online
  5. รายงานบริษัทประจำปี 2560 Archived 2019-11-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)
  6. ภาพรวมขององค์กร Archived 2019-12-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
  7. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  8. http://www.thainamthip.co.th/company/group กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย] บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด