บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:RML)[2] เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยลักษณะการดำเนินงานเพื่อขาย เพื่อให้เช่า และ ให้บริการบริหารโครงการให้กับผู้ร่วมทุน โดยโครงการต่างๆได้แก่ อาคารชุดพักอาศัย การจัดสรรที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารสำนักงาน ตลอดจนอาคารพาณิชย์[3]

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:RML)
ก่อตั้งพ.ศ. 2530
สำนักงานใหญ่อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22, 62 ห้อง 2201-3 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.[1]
บุคลากรหลัก
กรณ์ ณรงค์เดช (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร)​
เว็บไซต์http://www.raimonland.com

ประวัติแก้ไข

โดยแรกเริ่ม บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดครั้งแรกในนาม “บริษัท ปิอาซ่าการ์เม้น จำกัด” เมื่อปี 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อทำการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทได้เสนอให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทใหม่เป็นเพื่อการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและจำหน่าย ต่อมาจึงได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไรมอน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด” หลังจากประสบความสำเร็จในการก่อสร้างและขายโครงการอาคารพาณิชย์ และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด” ในปี 2533

บริษัทได้เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทหลายแห่งเพื่อเป็นเจ้าของที่ดินที่มีศักยภาพ และเพื่อการขยายธุรกิจ จนกระทั่งในปี 2536 บริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัท “มหาชน” และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปและได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยได้รับอนุญาตให้นำหุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[3]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 [4]แก้ไข

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 UBS AG SINGAPORE BRANCH 936,035,700 22.4%
2 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด 928,530,500 22.3%
3 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ 254,486,400 6.1%
4 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 169,500,000 4.1%
5 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD. 150,223,600 3.6%
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 126,360,938 3.0%
7 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช 69,198,300 1.7%
8 นาง สุปราณี ชัยชูเกียรติ 47,100,000 1.1%
9 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ 42,400,000 1.0%
10 นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ 39,100,000 0.9%

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม