อารียา พรอพเพอร์ตี้

กลุ่มบริษัทแสนสิริมีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริ

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย ทั้งทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม วิลเลจทาวน์ โฮมออฟฟิศ และบ้านสั่งสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของประเทศไทย

อารียา พรอพเพอร์ตี้
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (อังกฤษ: Public company)
การซื้อขาย
บริษัทมหาชน SET:A
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (อังกฤษ: Real estate)
ก่อตั้ง20 มกราคม พ.ศ. 2543 (ในชื่อ บริษัท อารียาค้าวัสดุ จำกัด)
ผู้ก่อตั้งนาย วิศิษฏ์ เลาหพูนรังสี
สำนักงานใหญ่999 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง สะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร [1], ,
บุคลากรหลัก
นาย วิศิษฏ์ เลาหพูนรังสี ประธานกรรมการ​และกรรมการผู้จัดการ
ผลิตภัณฑ์ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม วิลเลจทาวน์ โฮมออฟฟิศ และบ้านสั่งสร้าง
รายได้3,327.66 ล้านบาท (2565)
สินทรัพย์13,269.89 ล้านบาท (2565)
ส่วนของผู้ถือหุ้น10,031.14 ล้านบาท (2565)
บริษัทในเครือบริษัท วันอัพ จำกัด

บริษัท ไวท์ลิฟวิ่ง จำกัด บริษัท คูลสเปซ จำกัด บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด บริษัท เอ็นไวร์ พรอพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัท อารียา เซอร์วิส จำกัด บริษัท ชิลลี่ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อารียา แมเนจเมนท์ จำกัด
เว็บไซต์www.areeya.co.th

ประวัติองค์กร แก้

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Areeya Property (PCL.))ชื่อย่อ:A)[2] อารียา พรอพเพอร์ตี้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เริ่มก่อตั้งขึ้นในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2543 โดยมีชื่อเดิมว่า บริษัท อารียาค้าวัสดุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับพัฒนาธุรกิจโครงการก่อสร้างโครงการต่างๆ ต่อมาในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน และเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างเต็มรูปแบบ โดยแบ่งโครงการเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • โครงการบ้านเดี่ยว
 • โครงการทาวน์โฮม
 • โครงการคอนโดมิเนียม

นอกจากนี้ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ยังได้เริ่มพัฒนาโครงการคอมมูนิตี้มอลล์โครงการรับเหมาก่อสร้างทั้งแบบค้าส่ง และค้าปลีก

การดำเนินงานและผลงานขององค์กร แก้

Year Events
พ.ศ. 2543 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มต้นดำเนินการในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทย
พ.ศ. 2545 - 2547 พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว เช่น “อารียา ชบา”, “อารียา สวนา”, “อารียา คาซ่า”, “อารียา บุษบา” และ “อารียา เมทโทร”
พ.ศ. 2547 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มูลค่า 949 ล้านบาท
พ.ศ. 2548 พัฒนาโครงการทาวน์โฮม เช่น “อารียา โมวา”, “อารียา แมนดารีนา” และ “วันดารา โมวา” เป็นต้น
พ.ศ. 2549 เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม ในชื่อโครงการว่า “เอ สเปซ”
พ.ศ. 2550 - 2551 โครงการทาวน์โฮม “เดอะ คัลเลอร์ส” และ คอนโดมิเนียม “เอ สเปซ เพลย์”
พ.ศ. 2552 - 2554 เปิดตัวโครงการหลายโครงการ เช่น ทาวน์โฮม “เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมียม”, “อารียา ทูบี” ทาวน์โฮมสไตล์ล็อฟ และ “เอ สเปซ ไอดี”
พ.ศ. 2555 - 2556 พัฒนาโครงการบ้านแฝดและบ้านเดี่ยว “เดอะ วิลเลจ”, ทาวน์โฮม “อารียา เดลี่” และ คอนโดมิเนียม “เอ สเปซ มี”
พ.ศ. 2557 - 2558 พัฒนาโครงการต่อเนื่อง เช่น โครงการบ้านเดี่ยว “อารียา โคโม่” และ ห้างคอมมิวนิตี้มอล์ “พิคคาเดลี่ แบงค์ค็อก”

กลุ่มธุรกิจในเครือขององค์กร แก้

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือต่างๆ สามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจได้เป็น 5 ประเภทหลัก ดังนี้

 • 1.การพัฒนาโครงการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • 2.การพัฒนาโครงการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และการจัดการสินทรัพย์
 • 3.การบริการหลังการขายเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • 4.บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการ
 • 5.ธุรกิจค้าปลีก

รายนามคณะกรรมการบริษัท แก้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ประกอบด้วย

 • 1.นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 • 2.นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
 • 3.นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
 • 4.นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
 • 5.นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
 • 6.นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ
 • 7.นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ

อ้างอิง แก้

 1. รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย