เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:APCO) [3] บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามจากสมุนไพรธรรมชาติ ซึ่งต่อมาได้ขยายสู่การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและธุรกิจการจัดจำหน่าย โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผู้ก่อตั้งตลอดจนคณะทำงานวิจัยเป็นผู้ทำการวิจัยและพัฒนาขึ้นด้วยตนเองโดยมีหลักฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รับรองประสิทธิภาพ ในปี 2554 บริษัทได้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ[1]

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจขนาดกลาง
อุตสาหกรรมMAI Industry
รูปแบบบริษัทมหาชน
ก่อตั้ง2 มิถุนายน พ.ศ. 2531
ผู้ก่อตั้งศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา [1]
สำนักงานใหญ่เลขที่ 84/3 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ฝั่งตะวันตก) ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ลำพูน [2]
เว็บไซต์http://www.apco.co.th

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  2. 2.0 2.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย