เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:SC) [2] บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร โดยบริษัทจะเน้นการลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านโครงการพักอาศัยทั้งโครงการแนวราบคือบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์และโครงการแนวสูงหรือคอนโดมิเนียม นอกจากนี้บริษัทยังมีธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าอีกด้วย[3]

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET)
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:SC
ก่อตั้ง8 สิงหาคม พ.ศ. 2532 (34 ปี)
สำนักงานใหญ่1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.[1]
บุคลากรหลัก
นาย รัฐ กิตติเวชโอสถ (ประธานกรรมการ)
นาย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ (รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
เว็บไซต์http://www.scasset.com

ประวัติ แก้

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2532 เดิมชื่อบริษัท เอฟ เอฟ พี จำกัด ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โอเอไอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเป็นครอบครัวทักษิณและคุณหญิงพจมาน ชินวัตร และในปี 2546 ได้เปลี่ยนเป็น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร บริษัทฯได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546[3]

การประกอบธุรกิจ แก้

บริษัทมีเป้าหมายในการการดำเนินกิจการเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร โดยเน้นการผสมผสานของธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าและการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยรวมไปถึงคอนโดมิเนียมเพื่อขาย

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรประกอบไปด้วย[3]

  • ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ดำเนินการโดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ดำเนินการโดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด และบริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงาน ดำเนินงานโดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้ของบริษัท[3]

ธุรกิจ รายได้(ปี 2555) %
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 7,554.97 ล้าน 89.65
ธุรกิจให้เช่าและให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 802.92 ล้าน 9.53
ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาและการจัดการ 0.54 ล้าน 0.01
อื่นๆ 68.50 ล้าน 0.81
รวม 8,426.93 ล้าน 100.00

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้

  • ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร 192,181,708 29.13%
2 นาง พินทองทา คุณากรวงศ์ 185,981,708 28.20%
3 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์ 31,800,000 4.82%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,162,667 3.66%
5 คุณหญิง พจมาน ณ ป้อมเพชร 18,506,254 2.81%

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 อสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม