ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited ย่อว่า BEM) บริษัทที่ดำเนินธุรกิจคมนาคมขนส่งซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และเอกชน โดยบริษัทแห่งนี้เป็นคู่สัมปทานกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited
ประเภทบริษัท มหาชน จำกัด (SET:BEM)
ที่ตั้ง
บุคลากรหลักปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ
สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ
พเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ
อุตสาหกรรมบริการ
ทุนจดทะเบียน15,285,000,000 บาท
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
เว็บไซต์http://www.bemplc.co.th/

ประวัติแก้ไข

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เกิดจากการควบรวมกิจการกันระหว่าง บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ (BECL) กับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMCL) ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยทางบริษัทได้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และเปิดทำการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

ธุรกิจแก้ไข

ธุรกิจของบริษัทคือการให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษ และรถไฟฟ้า[1] แบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจหลัก

 1. ธุรกิจทางพิเศษ บริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด เป็นผู้รับสัมปทานในการก่อสร้างและ บริหารทางพิเศษประกอบด้วย ทางพิเศษศรีรัช, ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางพิเศษอุดรรัถยา
 2. ธุรกิจระบบราง เป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีหลักสอง-สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-สถานีท่าพระ) จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และเป็นผู้รับจ้างเดินรถไฟฟ้าอีกสองโครงการ คือ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงบางใหญ่-เตาปูน (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาก บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
 3. ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาเชิง พาณิชย์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ดำเนินการจัดหาหรือทำสื่อโฆษณาบริเวณรถไฟฟ้า รวมถึงให้เช่าพื้นที่ร้านค้าและให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า
 4. การลงทุนในบริษัทอื่น บริษัทลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค ได้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทางระบบราง ได้แก่ กิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร

การลงทุนบริษัทย่อย และบริษัทอื่นแก้ไข

จากข้อมูลการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560[1] มีดังนี้

บริษัทย่อย
 • บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ ถือหุ้นร้อยละ 99.99
 • บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ ถือหุ้นร้อยละ 65.19
บริษัทอื่น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

 • ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 [2]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4,582,121,829 29.98%
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22%
3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,047,025,175 6.85%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 794,559,521 5.20%
5 นายวิชัย วชิรพงศ์ 379,545,048 2.48%

รางวัลแก้ไข

 • SET Awards 2017 ประเภทรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน ประจำปี 2560[1]
 • รางวัล Issuer of the Year 2016 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย[1]
 • รางวัล Thailand Energy Awards 2014 การอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประเภทขนส่ง
 • รางวัล Thailand Energy Awards 2019 การอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประเภทขนส่ง

อ้างอิงแก้ไข

4. [www.thailandenergyaward.com/TH/home.php เว็บไซต์กองประกวดด้านพลังงาน}

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข