ทางพิเศษอุดรรัถยา

ทางพิเศษในประเทศไทย

ทางพิเศษอุดรรัถยา หรือ ทางด่วนสายบางปะอิน–ปากเกร็ด เป็นทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร มีปลายทางทิศใต้ที่ปลายทางทิศเหนือของทางพิเศษศรีรัชส่วน C บริเวณจุดตัดกับถนนแจ้งวัฒนะ ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมีปลายทางทิศเหนือบนถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ในอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ทางพิเศษอุดรรัถยามีวัตถุประสงค์การก่อสร้างเพื่อรองรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13[1] และเพื่อให้ระบบทางพิเศษในตอนบนของกรุงเทพมหานครสมบูรณ์ขึ้น

ทางพิเศษอุดรรัถยา
ทางด่วนสายบางปะอิน–ปากเกร็ด
แผนที่
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว32 กิโลเมตร (20 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2541–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ทางพิเศษศรีรัชส่วน C / ถ.แจ้งวัฒนะ ใน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ปลายทางทิศเหนือ ถ.กาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ใน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
จังหวัด
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้
 
ทางพิเศษอุดรรัถยา บริเวณใกล้ทางออกเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ทางพิเศษอุดรรัถยามีเส้นทางเชื่อมต่อมาจากทางพิเศษศรีรัชส่วน C บริเวณจุดตัดกับถนนแจ้งวัฒนะ ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร (ยกเว้นช่วงที่ผ่านเมืองทองธานี มีขนาด 6 ช่องจราจร) มุ่งไปทางทิศเหนือ ผ่านเมืองทองธานี จากนั้นเข้าสู่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 แล้วข้ามคลองเชียงราก ก่อนที่ลดระดับเป็นทางระดับดินขนาด 4 ช่องจราจร โดยมีรั้วกั้นตลอด จากนั้นเข้าสู่อำเภอสามโคก ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 ซึ่งบริเวณนี้จะมีเส้นทางแยกไปทางทิศตะวันออกเพื่อต่อเชื่อมกับถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หลังจากนี้ เส้นทางจะโค้งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 แล้วไปสิ้นสุดบริเวณกิโลเมตรที่ 79 ของถนนกาญจนาภิเษก

รายชื่อทางออก

แก้
จังหวัดอำเภอกม. ที่ทางออกชื่อจุดหมายปลายทางหมายเหตุ
นนทบุรีปากเกร็ด0+000น.2-11ทางแยกต่างระดับแจ้งวัฒนะ  ถนนแจ้งวัฒนะ, ปากเกร็ด - หลักสี่
0+000ต.2-05  ถนนแจ้งวัฒนะ, หลักสี่ - ปากเกร็ด
2+575ต.2-04แยกทางพิเศษเมืองทองธานีซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 39, เมืองทองธานี
2+575น.2-12ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 39, เมืองทองธานี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5+185น.2-13/ต.2-06ทางแยกต่างระดับศรีสมาน  ถนนศรีสมาน – ตะวันตก: ปทุมธานี; ตะวันออก:ถนนสรงประภา, ดอนเมือง
ปทุมธานีเมืองปทุมธานี12+700น.2-14/ต.2-07ทางแยกต่างระดับบางพูน  ถนนรังสิต-ปทุมธานี, ปทุมธานี – ตะวันออก:   ถนนรังสิต-ปทุมธานี, รังสิต
สามโคก20+020น.2-15/ต.2-08ทางแยกต่างระดับเชียงราก  ถนนเชียงราก – ตะวันออก:   ถนนเชียงราก, คลองหลวง
พระนครศรีอยุธยาบางไทร29+400น.2-16ทางแยกต่างระดับวงแหวนกาญจนาภิเษก (ด่านบางปะอิน)  ถนนกาญจนาภิเษก, บางบัวทอง - บางปะอิน,   ถนนสายเอเชีย,   ถนนพหลโยธิน

ประวัติการก่อสร้าง

แก้

ทางพิเศษอุดรรัถยาแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ ดังนี้

  • ระยะที่ 1 แจ้งวัฒนะ–เชียงราก รวมระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ปลายทางพิเศษศรีรัชบริเวณจุดตัดกับถนนแจ้งวัฒนะ ไปถึงบางพูน ก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร และจากบางพูนไปถึงเชียงราก เป็นทางระดับดินขนาด 4 ช่องจราจร (ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร) รวมทั้งทางต่อเชื่อมจากเชียงรากไปถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร (ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร) ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนตุลาคม พ.ศ. 2541 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2541
  • ระยะที่ 2 เชียงราก–บางไทร รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นทางระดับดินขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมต่อกับระยะที่ 1 ที่เชียงราก และมีแนวสายทางมุ่งไปทางทิศเหนือ ไปสิ้นสุดที่ถนนกาญจนาภิเษก ในอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

โครงการก่อสร้างในอนาคต

แก้

ปัจจุบัน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีโครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา–สุพรรณบุรี (ทางพิเศษอุดรรัถยาส่วนต่อขยาย)[2] เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร แนวสายทางเริ่มจากด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน สิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 35 กิโลเมตร ทั้งนี้ ได้มีโครงการทางเชื่อมต่อศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในโครงการ และยังมีโครงการปรับปรุงทางพิเศษอุดรรัถยา ช่วงบางพูน-บางไทรจากทางระดับดินขนาด 4 ช่องจราจรเป็นทางยกระดับอีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ถูกกำหนดหมายเลขทางหลวงตามแผนของกรมทางหลวง ให้เป็นทางหลวงพิเศษ (Motorway) หมายเลข 53 แต่ทางพิเศษนี้อยู่ในแผนขยายของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อ้างอิง

แก้
  1. ทางพิเศษอุดรรัถยา เก็บถาวร 2016-04-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เว็บไซต์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2559}}
  2. โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา–พระนครศรีอยุธยา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เว็บไซต์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2558

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้