ทางพิเศษอุดรรัถยา

ทางพิเศษอุดรรัถยา หรือ ทางด่วนสายบางปะอิน–ปากเกร็ด เป็นทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร มีปลายทางทิศใต้ที่ปลายทางทิศเหนือของทางพิเศษศรีรัชส่วน C บริเวณจุดตัดกับถนนแจ้งวัฒนะ ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมีปลายทางทิศเหนือบนถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ในอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ทางพิเศษอุดรรัถยามีวัตถุประสงค์การก่อสร้างเพื่อรองรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13[1] และเพื่อให้ระบบทางพิเศษในตอนบนของกรุงเทพมหานครสมบูรณ์ขึ้น

Thailand road sign Expressway.svg
ทางพิเศษอุดรรัถยา
ทางด่วนสายบางปะอิน–ปากเกร็ด
ทางพิเศษอุดรรัถยา (สีชมพู)
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:32 กิโลเมตร (20 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้:Thailand road sign Expressway.svgThai Highway-304.svg ทางพิเศษศรีรัชส่วน C / ถ.แจ้งวัฒนะ ใน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ปลายทางทิศเหนือ:Thai Motorway-f9.svg ถ.กาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ใน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่ตั้ง
จังหวัด:
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางพิเศษอุดรรัถยามีเส้นทางเชื่อมต่อมาจากทางพิเศษศรีรัชส่วน C บริเวณจุดตัดกับถนนแจ้งวัฒนะ ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร มุ่งไปทางทิศเหนือ ผ่านเมืองทองธานี จากนั้นเข้าสู่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 แล้วข้ามคลองเชียงราก ก่อนที่ลดระดับเป็นทางระดับดินขนาด 4 ช่องจราจร โดยมีรั้วกั้นตลอด จากนั้นเข้าสู่อำเภอสามโคก ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 ซึ่งบริเวณนี้จะมีเส้นทางแยกไปทางทิศตะวันออกเพื่อต่อเชื่อมกับถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หลังจากนี้ เส้นทางจะโค้งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 แล้วไปสิ้นสุดบริเวณกิโลเมตรที่ 79 ของถนนกาญจนาภิเษก

 
ทางพิเศษอุดรรัถยา บริเวณใกล้ทางออกเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อทางแยก และทางต่างระดับแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางพิเศษอุดรรัถยา ทิศทาง: ปากเกร็ด-บางปะอิน
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ปากเกร็ด-บางปะอิน
นนทบุรี 0+000 แยกทางด่วนแจ้งวัฒนะ เชื่อมต่อจาก:   ทางพิเศษศรีรัช (บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ) ไป ดินแดง, ถ.พระราม 9, บางนา, ดาวคะนอง
  ถนนแจ้งวัฒนะ ไปแยกปากเกร็ด   ถนนแจ้งวัฒนะ ไปศูนย์ราชการฯ, หลักสี่
2+575 แยกทางด่วนเมืองทองธานี ถนนป๊อปปูล่า ไป ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ถนนป๊อปปูล่า ไป เข้าเมืองทองธานี
5+185 ต่างระดับทางด่วนศรีสมาน   ถนนศรีสมาน ไป สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์, สะพานนวลฉวี   ถนนศรีสมาน ไป ดอนเมือง
ปทุมธานี 12+700 ต่างระดับทางด่วนบางพูน   ถนนรังสิต-ปทุมธานี ไป แยกบ้านกลาง, ตลาดพูนทรัพย์, เข้าเมืองปทุมธานี   ถนนรังสิต-ปทุมธานี ไป รังสิต
20+025 ต่างระดับทางด่วนเชียงราก   ถนนเชียงราก ไป บรรจบ   ถนนปทุมธานี-บางปะหัน, ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร   ถนนเชียงราก ไป ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) อ.คลองหลวง
พระนครศรีอยุธยา 29+400 ต่างระดับวงแหวนกาญจนาภิเษก   ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ไป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร, อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี   ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ไป บรรจบ   ถนนพหลโยธิน และ   ถนนสายเอเซีย
ตรงไป:   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 53 (โครงการในอนาคต) ไปบรรจบ   ถนนสายเอเซีย, อ.บางปะหัน
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

ประวัติการก่อสร้างแก้ไข

ทางพิเศษอุดรรัถยาแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ ดังนี้

  • ระยะที่ 1 แจ้งวัฒนะ–เชียงราก รวมระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ปลายทางพิเศษศรีรัชบริเวณจุดตัดกับถนนแจ้งวัฒนะ ไปถึงบางพูน ก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร และจากบางพูนไปถึงเชียงราก เป็นทางระดับดินขนาด 4 ช่องจราจร (ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร) รวมทั้งทางต่อเชื่อมจากเชียงรากไปถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร (ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร) ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนตุลาคม พ.ศ. 2541 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2541
  • ระยะที่ 2 เชียงราก–บางไทร รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นทางระดับดินขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมต่อกับระยะที่ 1 ที่เชียงราก และมีแนวสายทางมุ่งไปทางทิศเหนือ ไปสิ้นสุดที่ถนนกาญจนาภิเษก ในอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

โครงการก่อสร้างในอนาคตแก้ไข

ปัจจุบัน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีโครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา–พระนครศรีอยุธยา (ทางพิเศษอุดรรัถยาส่วนต่อขยาย)[2] เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร แนวสายทางเริ่มจากด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 35 กิโลเมตร ทั้งนี้ ได้มีโครงการทางเชื่อมต่อศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในโครงการ และยังมีโครงการปรับปรุงทางพิเศษอุดรรัถยา ช่วงบางพูน-บางไทรจากทางระดับดินขนาด 4 ช่องจราจรเป็นทางยกระดับอีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ถูกกำหนดหมายเลขทางหลวงตามแผนของกรมทางหลวง ให้เป็นทางหลวงพิเศษ (Motorway) หมายเลข 53 แต่ทางพิเศษนี้อยู่ในแผนขยายของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อ้างอิงแก้ไข

  1. ทางพิเศษอุดรรัถยา เก็บถาวร 2016-04-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เว็บไซต์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2559}}
  2. โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา–พระนครศรีอยุธยา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เว็บไซต์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2558

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข