อำเภอบางปะอิน

อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก อ.บางปะอิน)

บางปะอิน เป็นอำเภอหนึ่งใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอพระราชวัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน[1] ซึ่งเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอบางปะอิน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Bang Pa-in
พระราชวังบางปะอิน
คำขวัญ: 
พระราชวังเลิศล้ำ หลวงพ่อดำ
คู่เมือง รุ่งเรืองอุตสาหกรรม
มีศีลธรรมชาวบางปะอิน
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นอำเภอบางปะอิน
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นอำเภอบางปะอิน
พิกัด: 14°13′39″N 100°34′32″E / 14.22750°N 100.57556°E / 14.22750; 100.57556
ประเทศ ไทย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่
 • ทั้งหมด229.98 ตร.กม. (88.80 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด119,925 คน
 • ความหนาแน่น521.46 คน/ตร.กม. (1,350.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 13160
รหัสภูมิศาสตร์1406
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบางปะอิน ถนนปราสาททอง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่มาของชื่อ

แก้

สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ เรือของพระองค์ทรงเรือล่ม จึงขึ้นฝั่งที่บางปะอิน แล้วไปเจอผู้หญิงที่ชื่ออออิน แล้วมีพระโอรสด้วยกัน ต่อมาพระโอรสระหว่างสมเด็จพระเอกาทศรถกับอออิน คือ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

ประวัติ

แก้
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2450 แยกพื้นที่ตำบลบ้านสร้าง ตำบลบ่อตาโล่ บางส่วนของตำบลเชียงรากน้อย บางส่วนของตำบลลานเท ของอำเภอพระราชวัง บางส่วนของตำบลหนองน้ำส้ม ของอำเภออุไทยใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหนองแขม ของอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มาตั้งเป็น อำเภออุไทยน้อย นำมาจัดตั้งเป็นตำบลใหม่รวมท้องที่ทั้งหมด 10 ตำบล คือ ตำบลบ่อตาโล่ ตำบลลำไทร ตำบลลำตาเสา ตำบลพะยอม ตำบลวังน้อย ตำบลหันตะเภา ตำบลชะแมบ ตำบลวังกุลา ตำบลสนับทึบ และตำบลข้าวงาม[2]
 • วันที่ 29 เมษายน 2460 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอพระราชวัง จังหวัดกรุงเก่า เป็น อำเภอบางปะอิน[1]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลในท้องที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[3] ตั้งตำบลตลิ่งชัน แยกออกจากตำบลบ้านหว้า ตั้งตำบลสามเรือน แยกออกจากตำบลบ้านสร้าง ตั้งตำบลบ้านโพ แยกออกจากตำบลขนอนหลวง ตั้งตำบลบางประแดง แยกออกจากตำบลตลาดเกรียบ ตั้งตำบลบ้านแป้ง แยกออกจากตำบลวัดยม ตั้งตำบลบ้านพลับ แยกออกจากตำบลเกาะเกิด ตั้งตำบลคุ้งลาน แยกออกจากตำบลบ้านกรด
 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2490 โอนพื้นที่หมู่ 1 (ในขณะนั้น) ของตำบลเกาะเกิด ไปตั้งเป็นหมู่ 5 ของตำบลบ้านพลับ[4]
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านเลน ในท้องที่บางส่วนของตำบลบ้านเลน[5]
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2505 จัดตั้งสุขาภิบาลพระอินทราชา ในท้องที่บางส่วนของตำบลเชียงรากน้อย[6]
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2530 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านสร้าง ในท้องที่บางส่วนของตำบลบ้านสร้าง[7]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะสุขาภิบาลบ้านเลน สุขาภิบาลพระอินทราชา และสุขาภิบาลบ้านสร้าง เป็น เทศบาลตำบลบ้านเลน เทศบาลตำบลพระอินทราชา และเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ตามลำดับ[8]
 • วันที่ 1 มกราคม 2545 กำหนดเขตพื้นที่ตำบลในอำเภอบางปะอิน ให้มีความถูกต้องชัดเจนมากขึ้น โดยกำหนดให้ตำบลบ้านเลน ให้มีเขตการปกครองรวม 12 หมู่บ้าน ตำบลบางกระสั้น ให้มีเขตการปกครองรวม 17 หมู่บ้าน และตำบลคลองจิก ให้มีเขตการปกครองรวม 8 หมู่บ้าน[9]
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งลาน รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน[10]
 • วันที่ 15 กันยายน 2547 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลขนอนหลวง รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ[11] ยุบสภาตำบลบ้านสร้าง รวมกับเทศบาลตำบลบ้านสร้าง[12]
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2549 กำหนดเขตพื้นที่ตำบลในอำเภอบางปะอิน ให้มีความถูกต้องชัดเจนมากขึ้น โดยกำหนดให้ตำบลบ้านเลน ให้มีเขตการปกครองรวม 12 หมู่บ้าน ตำบลบางกระสั้น ให้มีเขตการปกครองรวม 17 หมู่บ้าน ตำบลคลองจิก ให้มีเขตการปกครองรวม 8 หมู่บ้าน ตำบลบ้านโพ ให้มีเขตการปกครองรวม 9 หมู่บ้าน และตำบลบ้านหว้า ให้มีเขตการปกครองรวม 7 หมู่บ้าน[13]
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2554 เปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน เป็น เทศบาลตำบลบางปะอิน[14]
 • วันที่ 9 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบ้านกรด เป็น เทศบาลเมืองบ้านกรด[15]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอบางปะอินตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอบางปะอินแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ตำบล 149 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านเลน (Ban Len) 10. สามเรือน (Sam Ruean)
2. เชียงรากน้อย (Chiang Rak Noi) 11. เกาะเกิด (Ko Koet)
3. บ้านโพ (Ban Pho) 12. บ้านพลับ (Ban Phlap)
4. บ้านกรด (Ban Krot) 13. บ้านแป้ง (Ban Paeng)
5. บางกระสั้น (Bang Krasan) 14. คุ้งลาน (Khung Lan)
6. คลองจิก (Khlong Chik) 15. ตลิ่งชัน (Taling Chan)
7. บ้านหว้า (Ban Wa) 16. บ้านสร้าง (Ban Sang)
8. วัดยม (Wat Yom) 17. ตลาดเกรียบ (Talat Kriap)
9. บางประแดง (Bang Pradaeng) 18. ขนอนหลวง (Khanon Luang)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอบางปะอินประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองบ้านกรด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกรดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางปะอิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเลน (เฉพาะหมู่ที่ 2-10, 12 และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 3)
 • เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านสร้างทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลพระอินทราชา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อย (เฉพาะหมู่ที่ 6-7)
 • เทศบาลตำบลปราสาททอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเลน (เฉพาะหมู่ที่ 1, 11 และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 3)
 • เทศบาลตำบลคลองจิก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองจิกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อย (เฉพาะหมู่ที่ 1-5, 8-12)
 • เทศบาลตำบลบางกระสั้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกระสั้นทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดเกรียบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพและตำบลขนอนหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหว้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดยมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางประแดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามเรือนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะเกิดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านพลับทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแป้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน[16] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลิ่งชันและตำบลคุ้งลานทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ เก็บถาวร 2011-11-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34 ตอนที่ ๐ก วันที่ 29 เมษายน 2460
 2. [1]แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอพระราชวัง ตั้งขึ้นอีกหนึ่งอำเภอเรียกว่าอำเภออุทัยน้อยและโอนตำบลต่างๆ ๔ ตำบล จากอำเภอพระราชวัง กับตัดตำบลหนองน้ำส้ม จากอำเภออุทัยใหญ่ หนองแขม จากอำเภอหนองแครวมแห่งละกึ่งตำบลมาขึ้นอำเภออุทัย
 3. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 4. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนหมู่ ๑ บ้านเกาะเกิด ตำบลบางปะอิน ไปขึ้นเป็น หมู่ ๕ ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
 5. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 6. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพระอินทราชา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 7. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 8. [7] เก็บถาวร 2008-04-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒
 9. [8] เก็บถาวร 2020-09-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตำบลบ้านเลน ตำบลบางกระสั้น ตำบลคลองจิก)
 10. [9]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 11. [10] เก็บถาวร 2020-09-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 12. [11] เก็บถาวร 2019-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาลตำบล
 13. [12]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
 14. [13]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาล
 15. [14]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลเมืองบ้านกรด
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน - คุ้งลาน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (ตอนพิเศษ 2 ง): 14. วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้