ทางด่วนในประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ทางด่วนในประเทศไทย เป็นถนนที่เก็บค่าผ่านทาง มีการควบคุมจุดเข้าออกของรถยนต์ แบ่งออกเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่กำกับดูแลโดยกรมทางหลวง และทางพิเศษที่กำกับดูแลโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดำเนินงานโดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดให้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันทางด่วนที่เปิดใช้งานมีทั้งหมด 10 เส้นทาง เป็นทางพิเศษ 7 เส้นทาง ทางหลวงพิเศษ 2 เส้นทาง นอกจากนี้ยังมี ทางยกระดับอุตราภิมุข เป็นทางหลวงที่มีลักษณะเป็นทางด่วน โดยบางช่วงเป็นทางหลวงแผ่นดิน บางช่วงเป็นทางหลวงสัมปทาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด ตามลำดับ

ประเภท แก้

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แก้

ป้ายบอกหมายเลขทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (อังกฤษ: intercity motorway) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษเป็นโครงข่ายทั่วประเทศ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษโดยกรมทางหลวง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง, ขยาย, บูรณะ และบำรุงรักษา รวมทั้งควบคุมให้มีการเข้าออกได้เฉพาะ โดยทางเสริมที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทำขึ้นไว้เท่านั้น อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง

ทางพิเศษ แก้

 
ป้ายแสดงทางพิเศษ
 
แผนที่แสดงส่วนต่าง ๆ ของระบบทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

ทางพิเศษ (อังกฤษ: expressway) สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดในตัวเมือง โดยปัจจุบันมีแค่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ส่วนใหญ่ออกแบบเป็นทางยกระดับ ระบบทางพิเศษนั้นมีความแตกต่างจากระบบทางหลวงพิเศษในประเทศไทย โดยทางพิเศษมีการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันทางพิเศษที่เปิดใช้งานมีทั้งหมด 8 เส้นทาง

รายชื่อทางด่วนที่เปิดให้บริการ แก้

รายชื่อทางด่วนที่เปิดให้บริการในประเทศไทย
ชื่อทางการ ชื่ออื่น ระยะทาง ผู้ดำเนินงาน
ทางพิเศษ
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระบบทางด่วนขั้นที่ 1 27.1 กิโลเมตร (16.8 ไมล์) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ทางพิเศษศรีรัช ระบบทางด่วนขั้นที่ 2 38.4 กิโลเมตร (23.9 ไมล์) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
ทางพิเศษฉลองรัช ทางด่วนสายรามอินทรา–อาจณรงค์
ทางด่วนสายรามอินทรา–วงแหวนรอบนอก
28.2 กิโลเมตร (17.5 ไมล์) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางด่วนสายบางนา–ชลบุรี
(สายบางนา-บางพลี-บางปะกง)[1]
55.0 กิโลเมตร (34.2 ไมล์) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางด่วนสายบางปะอิน–ปากเกร็ด
(สายแจ้งวัฒนะ–บางพูน–บางไทร)[2]
32.0 กิโลเมตร (19.9 ไมล์) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
ทางพิเศษสาย S1 ระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ ตอน S1
ทางด่วนอาจณรงค์–บางนา
4.1 กิโลเมตร (2.5 ไมล์) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ทางด่วนสายบางพลี–สุขสวัสดิ์
ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้
34.0 กิโลเมตร (21.1 ไมล์) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรมทางหลวง
ทางพิเศษประจิมรัถยา ทางด่วนสายศรีรัช–วงแหวน
ทางด่วนหมอชิต–วงแหวน
16.7 กิโลเมตร (10.4 ไมล์) บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ−ชลบุรี–พัทยา–มาบตาพุด 149.3 กิโลเมตร (92.8 ไมล์) กรมทางหลวง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก–ตะวันตก 147.0 กิโลเมตร (91.3 ไมล์) กรมทางหลวง
ทางด่วนอื่น ๆ
ทางยกระดับอุตราภิมุข ดอนเมืองโทลล์เวย์ 28.2 กิโลเมตร (17.5 ไมล์) บจ. ทางยกระดับดอนเมือง
รวมระยะทาง 560 กิโลเมตร (350 ไมล์)

โครงการในอนาคต แก้

โครงการทางด่วนในอนาคต
ระบบ ช่วง ระยะทาง สถานะ
อีไอเอ ครม. ประมูล ทำสัญญา
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา 196 กิโลเมตร (122 ไมล์)   สำเร็จ   สำเร็จ   สำเร็จ   สำเร็จ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 บางใหญ่-กาญจนบุรี 98 กิโลเมตร (61 ไมล์)   สำเร็จ   สำเร็จ   สำเร็จ   สำเร็จ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 รังสิต-นครสวรรค์[3] 198 กิโลเมตร (123 ไมล์)   สำเร็จ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 นครปฐม-ชะอำ 115 กิโลเมตร (71 ไมล์)   สำเร็จ
ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก[4] - 18.7 กิโลเมตร (11.6 ไมล์)   สำเร็จ   สำเร็จ   สำเร็จ   สำเร็จ
ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ลาดกระบัง 18.5 กิโลเมตร (11.5 ไมล์)   สำเร็จ
ทางพิเศษอุดรรัถยา อุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา[5] 42 กิโลเมตร (26 ไมล์)   สำเร็จ
ทางพิเศษฉลองรัช ฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี[6] 104.7 กิโลเมตร (65.1 ไมล์)   สำเร็จ
ทางพิเศษกะทู้-ป่าตอง[7] - 3.98 กิโลเมตร (2.47 ไมล์)   สำเร็จ   สำเร็จ ยังไม่ได้ข้อสรุป[8]
ระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ N1 N2 N3 และ East-West Corridor ด้านตะวันออก ยังไม่ได้ข้อสรุป อยู่ในพิพาทช่วง N1 และ N3 โดยจะมีแผนก่อสร้างช่วง N2 ควบ East-West Corridor แทน
ทางหลวงพิเศษเชียงใหม่-เชียงราย - 184 กิโลเมตร (114 ไมล์) อาจจะมีการยกเลิกโครงการ
ทางพิเศษบูรพาวิถี บูรพาวิถี–พัทยา[9] 68 กิโลเมตร (42 ไมล์) ยังไม่ได้ข้อสรุป
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91 (ด้านตะวันตก) ถนนพระราม 2-ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 อยู่ระหว่างการศึกษา
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91 (ด้านตะวันออก) ถนนรังสิต-นครนายก-ถนนเทพรัตน อยู่ระหว่างการศึกษา
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว 24.7 กิโลเมตร (15.3 ไมล์)   สำเร็จ   สำเร็จ   สำเร็จ   สำเร็จ
บ้านแพ้ว-ทางแยกต่างระดับปากท่อ อยู่ระหว่างการศึกษา

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "สัญญาจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้าง โครงการทางด่วนสายบางนา-บางพลี-บางปะกง" (PDF). การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-08-29. สืบค้นเมื่อ 29 สิงหาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. "สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน–ปากเกร็ด" (PDF). การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-08-29. สืบค้นเมื่อ 29 สิงหาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  3. "โครงการทางพิเศษสายดอนเมืองโทลล์เวย์รังสิต-บางปะอิน". ประชาชาติธุรกิจ. 13 พฤษภาคม 2559. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 10 มีนาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2566. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  4. "โครงการทางพิเศษสายดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก". การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-06-19. สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  5. "โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา–พระนครศรีอยุธยา". การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  6. "โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช–นครนายก–สระบุรี". การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. 21 มกราคม 2558. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-10. สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  7. "โครงการทางพิเศษสายกะทู้–ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต". การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-12-17. สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  8. กทพ.รื้อใหม่ด่วน "กะทู้-ป่าตอง" จ่อลงทุนก่อสร้างเอง รวบงานระบบกับเฟส 2 "เมืองใหม่-เกาะแก้ว" เปิด PPP
  9. "โครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี–พัทยา". การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-11-01. สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้