บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (อังกฤษ: BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BDMS) [2] จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2512 ในนาม “บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด” โดยเริ่มเปิดดำเนินงาน “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2515 และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2534 ต่อมาบริษัทฯ จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ณ กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 ใช้ชื่อว่า “บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)” ทะเบียนเลขที่ บมจ.249 ปัจจุบันทะเบียนเลขที่ 0107537000025

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประเภทการแพทย์
อุตสาหกรรมบริการ
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:BDMS
ก่อตั้ง30 ตุลาคม 2512
สำนักงานใหญ่เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร[1]
บุคลากรหลัก
ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ สันต์ศิริ ศรมณี (ประธานกรรมการบริษัท)
แพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ (ประธานกรรมการบริหาร)
นายแพทย์ จุลเดช ยศสุนทรากุล (รองประธานกรรมการ)
ปรีดี ดาวฉาย (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา​ค่าตอบแทน​)
เจ้าของบริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
เว็บไซต์http://www.bdms.co.th/

ธุรกิจในเครือบริษัท แก้

กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ แก้

 
Airbus Helicopters BK117D-2 HS-BHQ
 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) 373 เตียง
 2. โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ 97 เตียง
 3. โรงพยาบาลวัฒโนสถ 48 เตียง
 4. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 400 เตียง (ถือหุ้น 97.27%)
 5. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 220 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 6. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 114 เตียง (ถือหุ้น 99.76%)
 7. โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 64 เตียง
 8. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 180 เตียง (ถือหุ้น 91.42% )
 9. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 200 เตียง (ถือหุ้น 98.82%)
 10. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 266 เตียง (ถือหุ้น 99.70%)
 11. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 52 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 12. โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 170 เตียง (ถือหุ้น 99.72%)
 13. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 120 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 14. โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง 31 เตียง (ถือหุ้น 91.36%)
 15. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 175 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 16. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 140 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 17. โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 225 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 18. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ 210 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 19. โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 142 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 20. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก 137 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 21. โรงพยาบาลเด็กกรุงเทพพิษณุโลก 58 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 22. โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 150 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 23. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย 80 เตียง (ถือหุ้น 100%) เปิด 3 มกราคม พ.ศ. 2562
 24. โรงพยาบาลระนองอินเตอร์เนชั่นแนล 5 เตียง
 25. โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล 3 เตียง
 26. โรงพยาบาลแบงก์คอก อินเตอร์เนชั่นแนล 175 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 27. โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ (ยังไม่เปิดดำเนินการ) (ถือหุ้น 100%)

กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช แก้

 1. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 311 เตียง (ถือหุ้น 95.76%)
 2. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 400 เตียง (ถือหุ้น 95.78%)
 3. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 184 เตียง (ถือหุ้น 67.17%)
 4. โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 150 เตียง (ถือหุ้น 63.45%)[3]
 5. โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 260 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 6. โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ 59 เตียง
 7. โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (จำนวนเตียงจดทะเบียนรวมกับกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์)
 8. Samitivej Japanese Regional Hospital[4]30 เตียง อยู่ภายใน โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

กลุ่มโรงพยาบาลบีเอ็นเอช แก้

 1. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 144 เตียง (ถือหุ้น 91.48%)

กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท แก้

 1. โรงพยาบาลพญาไท 1 (ถนนศรีอยุธยา) 224 เตียง (ถือหุ้น 68.59%)
 2. โรงพยาบาลพญาไท 2 (สนามเป้า) 260 เตียง (ถือหุ้น 97.78%)
 3. โรงพยาบาลพญาไท 3 (เพชรเกษม) 267 เตียง (ถือหุ้น 96.84%)
 4. โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน: 267 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 5. โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 140 เตียง (ถือหุ้น 99.76%) (ชื่อเดิม โรงพยาบาลศรีสยาม และโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล นวมินทร์ ตามลำดับ)
 6. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 350 เตียง (ถือหุ้น 74.01%)

กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล แก้

 1. โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ: 200 เตียง (ถือหุ้น 93.65%)
 2. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4: 169 เตียง (ถือหุ้น 85.71%)
 3. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร: 162 เตียง (ถือหุ้น 100%) (ชื่อเดิม โรงพยาบาลเมโย)
 4. โรงพยาบาลเปาโล รังสิต: 150 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 5. โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง: 60 เตียง (ถือหุ้น 84%)

กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล แก้

 1. โรงพยาบาลนานาชาติรอยัลอังกอร์ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 30 เตียง (ถือหุ้น 80%)
 2. โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ (พนมเปญ) ประเทศกัมพูชา 100 เตียง (ถือหุ้น 100%)

โรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือ แก้

 1. โรงพยาลศรีระยอง 195 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 2. โรงพยาบาลดีบุก 100 เตียง (ถือหุ้น 100%) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
 3. โรงพยาบาลสิริโรจน์ 151 เตียง (ถือหุ้น 100%) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 4. โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ [5]52 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 5. โรงพยาบาลเทพากร 100 เตียง (ถือหุ้น 44.53%)
 6. โรงพยาบาลจอมเทียน 232 เตียง (ถือหุ้น 100%)

การถือหุ้นร่วมในบริษัทอื่น แก้

 1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ( ถือหุ้น 0.85% )
 2. โรงพยาบาลเอกอุดร (ถือหุ้น 25.11% ณ สิ้นปี 2560)
 3. โรงพยาบาลเอกชล (ถือหุ้น 0.20% ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)[6]
 4. บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 4.28%)
 5. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 0.02%) [7]
 6. บริษัท เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ์ จำกัด (ถือหุ้น 4.09%)
 7. บริษัท เฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 8. บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 9. บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 10. บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (ถือหุ้น 98.69%)
 1. บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด (ถือหุ้น 87.05%)
 2. บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 3. บริษัท เฟิสท์ เฮลธ์ ฟู้ด จำกัด (ถือหุ้น 95.76%)
 4. บริษัท กรุงเทพ พรีเมียร์ นายหน้าประกันภัย จำกัด (ถือหุ้น 100%)[8]
 5. บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ถือหุ้น 95.00%)
 6. บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 46.03%)
 7. บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราดอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 8. บริษัท เอ็น เฮสท์ พยาธิวิทยา จำกัด (ถือหุ้น 95.00%)
 9. บริษัท N Health Cambodia Co., Ltd. (ถือหุ้น 100.00%)
 10. บริษัท N Health Mynmar Co., Ltd. (ถือหุ้น 100.00%)
 11. บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด (ถือหุ้น 100.00%)
 12. บริษัท เอสวี โฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 95.76%)
 13. บริษัท เออร์วิ่ง เชอริเดน เอสอี จำกัด (ถือหุ้น 95.74%)
 14. บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด (ถือหุ้น 100.00%)
 15. บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด (ถือหุ้น 100.00%)
 16. บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด (ถือหุ้น 100.00%)
 17. บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 98.59%)
 18. บริษัท รอยัลบางกอก เฮลธ์แคร์ จำกัด (ถือหุ้น 100.00%)
 19. N Health Asia Pte. Ltd. (ถือหุ้น 100.00%)
 20. Phnom Penh First Property Co., Ltd. (ถือหุ้น 49.00%)
 21. S.R. Property Investment Co., Ltd. (ถือหุ้น 49.00%)
 22. Siem Reap Land Investment Co., Ltd. (ถือหุ้น 49.00%)
 23. บริษัท ประสิทธิรัตน์ จำกัด (ถือหุ้น 33.33%) ดำเนินธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 24. บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด (ถือหุ้น 100%)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้

 • ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 [9]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 290,201,434 18.78%
2 นาย วิชัย ทองแตง 153,669,155 9.94%
3 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 104,341,869 6.75%
4 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 96,113,863 6.22%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 54,289,095 3.51%

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. รายงานประจำปี
 4. https://www.thaipost.net/main/detail/17843
 5. http://new.bangkokhospital.com/th/Chiva-Transitional-Care[ลิงก์เสีย]
 6. http://bdms.listedcompany.com/misc/FS/3q2018/20181114-bdms-fs-3q2018-th.pdf
 7. http://bdms.listedcompany.com/misc/FS/20180228-bdms-fs-fy201703-th.pdf
 8. "แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-02-26. สืบค้นเมื่อ 2019-06-20.
 9. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม