เอเชียน อินซูเลเตอร์

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:AI) [3] บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2524 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการไฟฟ้าและพลังงาน ในวัน 19 มีนาคม 2547 บริษัทดำเนินการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนและนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ [4]

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทพลังงานและสาธารณูปโภค
อุตสาหกรรมทรัพยากร
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:AI)
ก่อตั้ง12 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
สำนักงานใหญ่254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. [1]
ผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้า พลังงานทดแทนและน้ำมันพืช [2]
เว็บไซต์http://www.asianinsulators.com

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. ธุรกิจพลังงานทดแทนและน้ำมันพืชบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555