เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:ASIMAR) [2] บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 ให้บริการด้านการตรวจเรือในรูปแบบของ Marine Survey Company ต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์แต่เริ่มแรกมาเป็นให้บริการอู่ซ่อมเรือ เนื่องจากการความต้องการด้านอู่ซ่อมเรือพาณิชย์ ที่ได้มาตรฐานมีเพิ่มมากขึ้น ต่อมาบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งซื้ออู่ลอยจากประเทศญี่ปุ่น โดยให้ชื่อว่า “อู่อาชิมา1” เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทขนส่งและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมบริการ
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:ASIMAR)
ก่อตั้งพ.ศ. 2524
สำนักงานใหญ่128 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ [1]
เว็บไซต์http://www.asimar.com

ในปีพ.ศ. 2538 บริษัท บริษัทได้ซื้ออู่ลอยเพิ่มอีก 1 อู่ จากประเทศเยอรมนี โดยให้ชื่อว่า “อู่อาชิมา 2” และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือใช้ชื่อย่อว่า ASIMAR

ในปี 2539 บริษัท ได้รับความไว้วางใจจากส่วนราชการโดยกองทัพเรือให้ต่อเรือตรวจการณ์ปืน จำนวน 3 ลำ มูลค่างาน 808 ล้านบาท นอกจากนี้หุ้นสามัญของบริษัทได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ต่อมาบริษัทได้จดทะเบียนยกเลิกสาขาที่ ซอยสุขสวัสดิ์ 49 และย้ายอู่ลอย 1 มารวมกับอู่ลอย 2 ณ สำนักงานปัจจุบัน [3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555