เปิดเมนูหลัก

อำเภอพระสมุทรเจดีย์

อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
"พระสมุทรเจดีย์" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ วัดพระสมุทรเจดีย์

พระสมุทรเจดีย์ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ชื่อของอำเภอนี้ได้มาจากพระสมุทรเจดีย์ (พระเจดีย์กลางน้ำ) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ. 2370

อำเภอพระสมุทรเจดีย์
แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ เน้นอำเภอพระสมุทรเจดีย์
พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม
อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอพระสมุทรเจดีย์
อักษรโรมันAmphoe Phra Samut Chedi
จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่120.378 ตร.กม.
ประชากร141,625 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น1,176.50 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์1105
รหัสไปรษณีย์10290
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์-นาเกลือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
พิกัด13°34′7″N 100°33′42″E / 13.56861°N 100.56167°E / 13.56861; 100.56167
โทรศัพท์0 2453 7149
โทรสาร0 2453 7153
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาของอำเภอนี้ เป็นที่ตั้งของป้อมพระจุลจอมเกล้า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2436 และได้ใช้เป็นที่มั่นในการรบกับเรือรบฝรั่งเศสในวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 (ในปีเดียวกัน) นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียง ทางกองทัพเรือยังได้นำเรือรบหลวงแม่กลองซึ่งอนุรักษ์ไว้มาจัดแสดงด้วย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด

ประวัติศาสตร์แก้ไข

 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลปากคลองบางปลากด แยกออกจากตำบลในคลองบางปลากด[1]
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2522 ตั้งตำบลบ้านคลองสวน แยกออกจากตำบลนาเกลือ[2]
 • วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2527 แยกพื้นที่ตำบลปากคลองบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด ตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลนาเกลือ และตำบลบ้านคลองสวน อำเภอเมืองสมุทรปราการ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ขึ้นกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ[3]
 • วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอเมืองสมุทรปราการเป็น อำเภอพระสมุทรเจดีย์[4]
 • วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า ในท้องที่บางส่วนของตำบลแหลมฟ้าผ่า และตำบลในคลองบางปลากด[5] และจัดตั้งสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ ในท้องที่ของตำบลปากคลองบางปลากด[6]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ และสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า เป็นเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ และเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ตามลำดับ

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอพระสมุทรเจดีย์แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 42 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาเกลือ (Na Kluea) 8 หมู่บ้าน
2. บ้านคลองสวน (Ban Khlong Suan) 4 หมู่บ้าน
3. แหลมฟ้าผ่า (Laem Fa Pha) 13 หมู่บ้าน
4. ปากคลองบางปลากด (Pak Klong Bang Pla Kot) 4 หมู่บ้าน
5. ในคลองบางปลากด (Nai Khlong Bang Pla Kot) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากคลองบางปลากดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแหลมฟ้าผ่าและตำบลในคลองบางปลากด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเกลือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า (นอกเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในคลองบางปลากด (นอกเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า)

การคมนาคมแก้ไข

การคมนาคมทางบก ได้แก่ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนประชาอุทิศ ถนนเลียบคลองสรรพสามิต ถนนสุขสวัสดิ์-นาเกลือ ส่วนการคมนาคมทางน้ำ ได้แก่ คลองสรรพสามิต คลองบางปลากด คลองสวน คลองขุนราชพินิจใจ แม่น้ำเจ้าพระยา

อ้างอิงแก้ไข

 1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (1 ง): 31. 1 มกราคม 2528.
 4. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังจันทร์ อำเภอนาด้วง อำเภอเต่างอย อำเภอสิงหนคร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอลำดวน พ.ศ. 2534" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (107 ง): 29–32. 19 มิถุนายน 2534.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (82 ง): 35–37. 13 ตุลาคม 2537.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (82 ง): 38–40. 13 ตุลาคม 2537.