อี ฟอร์ แอล เอม

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:EFORL) หรือชื่อเดิมคือ บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: ABSOLUTE IMPACT PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:AIM) [2] บริษัทก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2548 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการและผลิตสื่อโฆษณา ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในด้านการให้บริการและผลิตสื่อและการโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาภายในอาคาร เช่น สื่อโฆษณาระบบดิจิตอลผ่านจอภาพ 3 มิติ และจอภาพ 2 มิติ และสื่อโฆษณา ณ จุดขายต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายในอาคารศูนย์การค้า ธุรกิจให้บริการรับออกแบบจัดสร้างภาพ ภาพยนตร์ 2 มิติ และภาพยนตร์ 3 มิติ และการรับทำโฆษณา ธุรกิจให้เช่าบริการจอภาพ 3 มิติ ธุรกิจลงทุนในกิจการด้านสื่อออนไลน์ และธุรกิจที่ปรึกษาด้านกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ [3]

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจขนาดกลาง
อุตสาหกรรมMAI Industry
รูปแบบบริษัทมหาชน
ก่อตั้งสิงหาคม พ.ศ. 2548
เว็บไซต์http://www.eforl-aim.com

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555