เชาว์ สตีล อินดัสทรี้

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:CHOW)[2] ก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาวให้แก่โรงรีดเหล็กภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (Long Products)

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจขนาดกลาง
อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
รูปแบบบริษัทมหาชน
ก่อตั้ง11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
บุคลากรหลัก
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์(ประธานกรรมการ)
อนาวิล จิรธรรมศิริ(ประธานกรรมการบริหาร
ณรงค์ อยู่ถนอม (รองประธานกรรมกา)
เว็บไซต์http://www.chowsteel.com

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย