เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BJC)[2] ดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีกิจการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ [3]

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทพาณิชย์
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:BJC
ก่อตั้งพ.ศ. 2425 (142 ปี)
สำนักงานใหญ่อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร[1]
บุคลากรหลัก
นายกองเอก เจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)
พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี (รองประธานกรรมการ)
นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช (รองประธานกรรมการ)
ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
เว็บไซต์https://www.bjc.co.th

ประวัติ

แก้

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2425 โดยตระกูลเบอร์ลี่และตระกูลยุคเกอร์ คือนายอัลเบิร์ต ยุคเกอร์ และนายเฮนรี่ ซิกก์ ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ได้ร่วมกันก่อตั้ง "ห้างยุคเกอร์ แอนด์ ซิกก์ แอนด์โก" เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้า - ส่งออกสินค้า เช่น เหมืองแร่ ไม้สัก การเดินเรือ ฯลฯ

พ.ศ. 2467 บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น "ห้างเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ แอนด์ โก" ต่อมาบริษัทเติบโตและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานแบบหุ้นส่วนภายในครอบครัวเป็นรูปบริษัท ภายใต้ชื่อ "บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด" ในปี พ.ศ. 2508

พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง (พระครุฑพ่าห์) ให้แก่บริษัท

พ.ศ. 2518 บีเจซี สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งด้วยการเป็น 1 ใน 7 บริษัทแรกที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2 เมษายน พ.ศ. 2536 บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) [4] ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2544 กลุ่มบริษัทไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC) ภายใต้การนำของคุณเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เข้าถือหุ้นรายใหญ่ของบีเจซี ได้มีการพัฒนาขยายกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายสาขา พัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

พ.ศ. 2559 บีเจซี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างค้าปลีกชั้นนำในประเทศไทย

การประกอบธุรกิจ

แก้

บริษัทประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีฐานการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า และฮ่องกง

กลุ่มธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้ดังนี้

 • กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ :
  • ห้างค้าปลีก Big C
  • ร้านหนังสือ Asiabooks
  • ร้านขายยา Pure
  • ห้างค้าส่งรูปแบบ cash & carry ภายใต้ชื่อ MM Mega Market ในเวียดนาม
  • ร้านสะดวกซื้อ B's Mart ในเวียดนาม
  • ร้านสะดวกซื้อ M-point Mart ในสปป.ลาว
  • ร้านสะดวกซื้อ Donjai
 • กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ : บรรจุภัณฑ์แก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม และพลาสติก
 • กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคและบริโภค :
  • ธุรกิจอาหาร อาทิ ขนมเทสโต, ปาร์ตี้, โดโซะ, แคมปัสมอลต์
  • ธุรกิจสินค้าเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในตัวเรือน เช่น สบู่และครีมอาบน้ำพฤกษานกแก้ว, แพรอท, โรเซ็ท, มิรุกุ, กระดาษทิชชู่เซลล็อกซ์, ซิลค์, แม็กซ์โม่ เป็นต้น
  • ธุรกิจจัดจำหน่าย อาทิ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์และเครื่องเขียน เช่น กระดาษ Double A, 3M, UHU, BIC เป็นต้น
  • ธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์ครบวงวจร
 • กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค : เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เครื่องสำอาง รวมไปถึงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช่น เครื่องพิมพ์ โครงสร้างเหล็ก เป็นต้น

อ้างอิง

แก้
 1. รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 4. ข้อมูลบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)