ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: PTT Exploration and Production; PTTEP) หรือ ปตท.สผ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2528 โดยคณะรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดตั้ง บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจหลัก คือ สำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ รวมทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ชื่อท้องถิ่น
PTT Exploration and Production
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
SET:PTTEP
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
ก่อตั้ง20 มิถุนายน พ.ศ. 2528; 38 ปีก่อน (2528-06-20)
สำนักงานใหญ่555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
พื้นที่ให้บริการ
ทั่วโลก
บุคลากรหลัก
 • ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย (ประธานกรรมการ)
 • มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)[1]
รายได้เพิ่มขึ้น 5.240 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2561)[2]
รายได้สุทธิ
 • เพิ่มขึ้น 1120 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2561)
 • 594 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2560)[2]
สินทรัพย์19.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2560)[2]
พนักงาน
3,864 (2561)
บริษัทแม่กลุ่มปตท.
เว็บไซต์เว็บไซต์ทางการ
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ สำนักงานใหญ่ปัจจุบันของกระทรวงพลังงานและปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นอาคารที่ได้รับรางวัลลีด ระดับแพลตตินัม

ปัจจุบัน ปตท.สผ. มี โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 36 โครงการ ใน 10 ประเทศ โดยอยู่ในระยะการสำรวจ 13 โครงการ และระยะการผลิต 23 โครงการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้

 • ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/2561 [3]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,591,860,489 65.29%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 346,361,052 8.72%
3 STATE STREET EUROPE LIMITED 101,184,340 2.57%
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 93,053,578 2.34%
5 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) MINITED 48,982,205 1.23%
6 สำนักงานประกันสังคม 38,247,277 0.96%

การลงทุนและการบริหาร แก้

ปี พ.ศ. 2530 ปตท.สผ. เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 3,322 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นหลัก คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แก้

 • ในประเทศไทย
  • โครงการบงกช (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ S1 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ PTTEP 1 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ B6/27 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการอาทิตย์ (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ L22/43 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ L53/43 & L54/43 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ E5 (ร่วมทุน)
  • โครงการ Contract 3 (ร่วมทุน)
  • โครงการ Contract 4 (ร่วมทุน)
  • โครงการ G4/43 (ร่วมทุน)
  • โครงการสินภูฮ่อม (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ B8/32 & 9A (ร่วมทุน)
  • โครงการ G4/48 (ร่วมทุน)
 • พื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างประเทศ
  • โครงการ G 9/43 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (ร่วมดำเนินการ)
 • ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • โครงการเมียนมาร์ M3 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการเมียนมาร์ M11 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการซอติก้า (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการยาดานา (ร่วมทุน)
  • โครงการเยตากุน (ร่วมทุน)
  • โครงการเมียนมาร์ MD-7 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการเมียนมาร์ MOGE3 (ผู้ดำเนินการ)
 • ประเทศเวียดนาม
  • โครงการเวียดนาม 9-2 (ร่วมดำเนินการ)
  • โครงการเวียดนาม 16-1 (ร่วมดำเนินการ)
  • โครงการเวียดนาม B&48/95 (ร่วมทุน)
  • โครงการเวียดนาม 52/97 (ร่วมทุน)
 • ประเทศอินโดนีเซีย
  • โครงการนาทูน่า ซี เอ (ร่วมทุน)
 • ประเทศมาเลเซีย
  • โครงการซาราวัคเอสเค 410 บี (ผู้ดำเนินการ)
 • ประเทศแอลจีเรีย
  • โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการอัลจีเรีย 433a & 416b (ร่วมทุน)
 • ประเทศออสเตรเลีย
  • โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย (ผู้ดำเนินการ)
 • ประเทศแคนาดา
  • โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ (ผู้ดำเนินการ)
 • ประเทศโมซัมบิก
  • โครงการโมซัมบิก โวรูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน (ร่วมทุน)
 • ประเทศบราซิล
  • โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 (ร่วมทุน)
  • โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 (ร่วมทุน)

ปริมาณสำรองปิโตรเลียม แก้

ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นปริมาณ 631 ล้านบาร์เรลทียบเท่าน้ำมันดิบ[4]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. "การบริหารองค์กร".
 2. 2.0 2.1 2.2 topic-1032 PTTEP Financial Highlight
 3. ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
 4. ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้