โรงพยาบาลมหาชัย

เครือโรงพยาบาลในประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) (ย่อ M-CHAI) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในเครือ ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาชัย โรงพยาบาลมหาชัย 2 โรงพยาบาลมหาชัย 3 โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์ และ โรงพยาบาลเมดพาร์ค (ถือหุ้นร้อยละ 42.50)[1] กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในนามบริษัทย่อยจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทแพทย์ไทย 88 จำกัด ดำเนินธุรกิจสนับสนุนการแพทย์ในการจำหน่ายยาวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องมือแพทย์ และบริษัท เว็ลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด[2]

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
SET:M-CHAI
อุตสาหกรรมบริการ
ก่อตั้งพ.ศ. 2530
สำนักงานใหญ่927/43 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์www.mahachaihospital.com/th

บริษัทจดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทเมื่อ พ.ศ. 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน 8.0 ล้านบาท โดยพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช, วิญญู เอี่ยมชีรางกูร และสิทธา พิทักษ์อรรณพ[3] และเริ่มเปิดให้บริการการรักษาพยาบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2532 คือ โรงพยาบาลมหาชัย จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2538[4]

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม แก้

บริษัทย่อย แก้

 
 
โรงพยาบาลมหาชัยแห่งแรก ริมถนนพระรามที่ 2
 
โรงพยาบาลมหาชัย 2
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ถือหุ้น 96.10% ดำเนินงานโรงพยาบาลมหาชัย 2 ทุนเรียกชำระแล้ว 30.0 ล้านบาท จำนวนเตียง 120 เตียง
 • บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด ถือหุ้น 84.65% ดำเนินงานโรงพยาบาลแม่กลอง ทุนเรียกชำระแล้ว 5.0 ล้านบาท จำนวนเตียง 60 เตียง
 • บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด ถือหุ้น 90.01% ดำเนินงานโรงพยาบาลเพชรรัชต์ ทุนเรียกชำระแล้ว 53.0 ล้านบาท จำนวนเตียง 100 เตียง
 • บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด ถือหุ้น 99.99% ดำเนินงานโรงพยาบาลมหาชัย 3 ทุนเรียกชำระแล้ว 50.0 ล้านบาท จำนวนเตียง 100 เตียง
 • บริษัท เว็ลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด ถือหุ้น 99.99% ทุนเรียกชำระแล้ว 60.0 ล้านบาท รักษาพยาบาลและ สนันสนุนธุรกิจในเครือ
ธุรกิจจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์
 • บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด ถือหุ้น 75.00% ทุนเรียกชำระแล้ว 15.0 ล้านบาท ซื้อขายยาและเวชภัณฑ์ ให้บริการรถเอ็กซเรย์แลป
 • บริษัท เอ เอช เอ็น จำกัด ถือหุ้น 15.00% บริการรักษาพยาบาล ทุนเรียกชำระแล้ว 2.0 ล้านบาท

บริษัทร่วม แก้

 • บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา ถือหุ้น 7.80% ดำเนินงานโรงพยาบาลเจ้าพระยา ทุนเรียกชำระแล้ว 471.21 ล้านบาท
 • บจก.เซาท์เวสท์คาร์ดิเอ็คเซ็นเตอร์ ถือหุ้น 18.00% บริการรักษาพยาบาล ทุนเรียกชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท
 • บจก. เอช อาร์ 7 อิมเมจจิ้ง แอนด์เทคโนโลยี ถือหุ้น 12.5% บริการรักษาพยาบาล ทุนเรียกชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท

อ้างอิง แก้

 1. "รู้จักโรงพยาบาล MedPark ใครเป็นเจ้าของ?". Techsauce.
 2. "บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) ต้นแบบการนำกลยุทธ์ความยั่งยืนไปพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาล (บทความ)". ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
 3. ""โรงพยาบาลมหาชัย" 1 ใน 98 "หุ้นยั่งยืน" ความภูมิใจของชาวสมุทรสาคร". สำนักข่าวสาครออนไลน์.
 4. ""รพ.มหาชัย" ทำบุญครบรอบก่อตั้ง 30 ปี โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของสมุทรสาคร". สำนักข่าวสาครออนไลน์.