กรุงศรี ออโต้ หรือ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (AYCAL)[1] เป็นบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Bank of Ayudhya Public Company Limited ชื่อย่อ: BAY)[2] โดยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีสำนักงานใหญ่แห่งแรกที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ ถนนวิทยุ เพื่อดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อยานพาหนะ ในชื่อบริษัท จีเอฟ ลีสซิ่ง จำกัด

อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (กรุงศรีออโต้)
ประเภทบริษัทมหาชน SET:AYCAL
รูปแบบสถาบันการเงิน
ก่อตั้งพ.ศ. 2535 (31 ปี)
สำนักงานใหญ่เลขที่ 550 อาคาร กรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
 • ไพโรจน์ ชื่นครุฑ
  ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์
บริการสถาบันการเงิน
เจ้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ
เว็บไซต์www.krungsriauto.com

ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ธนาคารออมสิน และบริษัท เจเนอรัล อิเล็กทริค แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น ได้ตกลงเข้าร่วมทุน โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท จีเอส แคปปิตอล จำกัด โดยมีสาขาทั้งหมด 8 สาขา

ในวันที 14 กุมภาพันธ์ 2551 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้น 100% และ ได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท จีอี แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

ประวัติ

แก้

เมื่อปี 2541 จีอี แคปปิตอล เข้าถือหุ้น 100% เต็ม และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท จีอี แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (GECAL)

14 กุมภาพันธ์ 2551 ธนาคารฯเข้าซื้อกิจการบริษัท จีอี แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (GECAL) เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อของธนาคารฯ เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 17 ณ วันโอนกิจการ และต่อมา GECAL เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (AYCAL)

ต่อมาในปี 2556 จากการเข้าถือหุ้นในธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของธนาคารโตเกียว – มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ หรือ BTMU (The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd.) บริษัทย่อยของ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป หรือ MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการบันทึกสินเชื่อใหม่ของสินเชื่อรถใหม่ “กรุงศรี นิวคาร์” ซึ่งถูกบันทึกเข้าระบบบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยตรง

ในปี 2557 กรุงศรี ออโต้ บางส่วนได้โอนย้ายไปสังกัด “กลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์” ภายใต้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมีผลิตภัณฑ์ กรุงศรี นิว คาร์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช กรุงศรี รถบ้าน กรุงศรี ยูสด์ คาร์ กรุงศรี ทรัค และ กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง ในขณะที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) จะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ กรุงศรี ยูสด์ บิ๊ก ไบค์ และ กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์

รางวัลและการยอมรับ

แก้
 • รางวัล "Best Auto Leasing 2016" รางวัลสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี ในงาน Car & Bike of the Year 2016 จากบริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • รางวัล BrandAge 2016 Thailand's Most Admired Brand ในประเภทสินเชื่อเช่าซื้อยานยนต์ จากนิตยสาร BrandAge
 • รางวัล “Superbrands Thailand” ในธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ในปี 2554-2555 2556 2557 และ 2558 จาก Superbrands
 • รางวัล "ICT Excellence Awards 2015" จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันในปี 2555 2556 2557 และ 2558 จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า
 • ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand's Most Social Power Brand 2014 ประเภทธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ประจำปี 2557 จากนิตยสาร BrandAge และบริษัท Zocial, Inc ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดอันดับข้อมูลทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

แก้
 • ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 [3]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 100%

อ้างอิง

แก้
 1. [ http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/dsf/0706132011-06-09TA104L01005.PDF รายละเอียดบริษัท] ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. [)<ref>[ http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/dsf/0706132011-06-09TA104L01005.PDF ผู้ถือหุ้นรายใหญ่]โครงสร้างผู้ถือหุ้น

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้