เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Charoen Pokphand Foods, ชื่อย่อ:CPF)[1] เป็บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2521 ในนาม “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท โดยเริ่มด้วยธุรกิจอาหารสัตว์บกและการเลี้ยงสัตว์บกในประเทศไทย และในปี 2531 ได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งครบวงจร ซีพีเอฟได้รับอนุญาตให้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “CPF” ในเดือนธันวาคม 2530 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2537

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ประเภทมหาชน SET:CPF
ISINTH0101A10Z19 Edit this on Wikidata
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ก่อตั้ง17 มกราคม พ.ศ. 2521 (46 ปี)
ผู้ก่อตั้งธนินท์ เจียรวนนท์
สำนักงานใหญ่อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15
313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
สุภกิต เจียรวนนท์(ประธานกรรมการ)
อดิเรก ศรีประทักษ์
(ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ)
รายได้เพิ่มขึ้น 438,370 ล้านบาท (2557)
รายได้สุทธิ
เพิ่มขึ้น 10,561 ล้านบาท (2557)
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 416,763 ล้านบาท (2557)
บริษัทแม่เจริญโภคภัณฑ์
เว็บไซต์http://www.cpfworldwide.com

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้

  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 [2]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 1,935,815,835 25.00%
2 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด 889,229,566 11.48%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 542,955,289 7.01%
4 UBS AG HONG KONG BRANCH 207,466,000 2.68%

อ้างอิง แก้

  1. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม