กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทประกันในประเทศไทย ภายใต้การบริหาร ของ นาย ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหาร นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติบริษัทแก้ไข

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2490 ภายใต้ชื่อ บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด โดยการบริหารงานของชิน โสภณพนิช ผู้ก่อตั้งและบุกเบิกธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ ถนนอนุวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารเอเชีย ถนนเสือป่า ในปี พ.ศ. 2507 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

ในปีพ.ศ. 2511 สร้างสำนักงานแห่งใหม่บนถนนสีลม และได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2536 และในปี พ.ศ. 2542 บริษัท ได้ย้ายสำนักงานมายังทำเลสาทร ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข