เงินติดล้อ

บริการสินเชื่อทะเบียนรถ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถทุกชนิด และเป็นโบรกเกอร์ประกันวินาศภัย ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523 โดยมีชื่อบริษัทเดิมคือบริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด ต่อมาได้ถูกซื้อกิจการโดย กลุ่มบริษัท AIG และกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตามลำดับ ปัจจุบันถือหุ้นโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ Siam Asia Credit Access PTE LTD [1] หลังจากนั้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ได้เปลี่ยนสถานะเป็น บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) และได้เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ภายใต้ สัญลักษณ์หุ้น TIDLOR โดยขึ้นแท่นเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุด ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์เป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าการเสนอขาย สูงที่สุด 5 ลำดับแรกในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย มีมูลค่าเสนอขาย รวม 38,089 ล้านบาท (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และมีมูลค่า หลักทรัพย์ ณ ราคา IPO ที่ประมาณ 84,643 ล้านบาท [2]

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน SET:TIDLOR
รูปแบบเงินทุนและหลักทรัพย์
ก่อตั้งพ.ศ. 2523 (43 ปี)
สำนักงานใหญ่428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บุคลากรหลัก
ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
เจ้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เว็บไซต์www.tidlor.com

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้ไข

 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564[3]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 695,695,530 30.00%
2 Siam Asia Credit Access Pte. Ltd. 579,746,230 25.00%
3 UBS SECURITIES PTE LTD. 188,055,000 8.11%
4 Morgan Stanley & Co. International Plc. 138,144,200 5.96%
5 บัวหลวงหุ้นระยะยาว 25,731,600 1.11%

เหตุการณ์สำคัญ แก้ไข

 • พ.ศ. 2523 เริ่มต้นธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในนาม บริษัท ศรีสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ จำกัด
 • พ.ศ. 2534 ขยายธุรกิจไปจังหวัดต่างๆ 130 สาขาทั่วประเทศ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด
 • พ.ศ. 2550 กลุ่ม AIG เข้าซื้อสินทรัพย์เครือข่ายสาขาจาก บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
 • พ.ศ. 2552 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจากกลุ่ม AIG ทำให้บริษัทฯ กลายเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร [4]
 • พ.ศ. 2554 บริษัทเปิดบริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบรรทุก
 • พ.ศ. 2556 บริษัทเริ่มจำหน่ายประกันรถยนต์และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • พ.ศ. 2557 บริษัทเริ่มจำหน่าย ประกันสำหรับรถยนต์, พ.ร.บ., ต่อภาษีและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล [5]
 • พ.ศ. 2558 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เงินติดล้อ จำกัด และเริ่มต้นให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance)
 • พ.ศ. 2561 บริษัทมีสาขา 800 สาขา [6] และรีแบรนด์ดิ้งใหม่ โดยนำคำว่า ศรีสวัสดิ์ออกจากโลโก้ของบริษัท
 • พ.ศ. 2563 บริษัทมีสาขามากกว่า 1,000 สาขา ทั่วประเทศ [7]
 • พ.ศ. 2564 บริษัทเปิดตัวแอปพลิเคชันเงินติดล้อ [8]
 • พ.ศ. 2564 บริษัทเปิดตัว "อารีเกเตอร์" แพลตฟอร์มเสนอขายประกันออนไลน์สำหรับนายหน้าประกันภัยรายย่อย [9]
 • พ.ศ. 2565 บริษัทเปิดตัว "ประกันติดล้อ" แบรนด์นายหน้าประกันภัย [10]
 • พ.ศ. 2565 บริษัทมีสาขามากกว่า 1,500 สาขา ทั่วประเทศ[11]
 • พ.ศ. 2565 บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดหมุนเวียน (บัตรติดล้อ) สำหรับลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถยนต์และรถกระบะ [12]
 • พ.ศ. 2565 บริษัทเปิดตัวบริการด้านแพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการควบคุมให้ดียิ่งขึ้น นับเป็นก้าวแรกของเงินติดล้อ สู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Tech Company) [13]
 • พ.ศ. 2566 บริษัทได้รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Against Corruption) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 (CAC Recertification)[14]

รางวัล แก้ไข

 • พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลจาก B.A.D Award และ Cannes Film Lions Awards 2 รางวัล
 • พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัล MAT Award ในหัวข้อผลงานแผนการตลาดโดยรวม และรางวัล Global Award for Financial Inclusion จาก The Banker [15]
 • พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัล Financial Inclusion จาก IDC Financial Insights ในด้านการให้บริการทางการเงินสำหรับกลุ่มผู้เข้าไม่ถึงการเงินในระบบ [16]
 • พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัล Silver ประเภท Corporate Image จาก ADFEST Lotus AWARD 2017, รางวัล Gold ประเภท Corporate Image & Sponsorship จาก Adman Awards & Symposium 2018 และ รางวัลจาก The Asian Banker ในหมวด Microfinance Business of the Year 2017 [17]
 • พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลอีก 4 รางวัลจาก Retail Banker International ในด้าน Excellence in Business Model Innovation: Highly Commended [18], 3 รางวัลจาก B.A.D Award 2018 [19] และ 2 รางวัล จาก The Digital Banker ประเภท Best New Product Launch และ Outstanding Financial Inclusion Initiative
 • พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2020 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง ในหมวดของสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน [20]
 • พ.ศ. 2564 ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2021 เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง ในหมวดของสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน [21]
 • พ.ศ. 2564 ได้รับ 16 รางวัล จาก 9 เวทีระดับโลก [22]
 • พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2022 เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่อง ในหมวดของสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน [23]
 • พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล สุดยอดนวัตกรรมนายหน้าประกันภัย จาก Global Banking & Finance Review 2022[24]
 • พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล Finance Company of the Year–Thailand และ Insurance Product Innovation of the Year–Thailand จาก Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2022[25]
 • พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล Thailand Technology Excellence Award for API - Financial Services จาก Asian Technology Excellence Awards 2022[26]
 • พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล CEO of the Year จาก IDC Future Enterprise Awards 2022[27]
 • พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies To Work For In Asia Award 2022 จาก HR Asia Awards 2022[28]
 • พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล Best Customer Centric Business Model - B2B2C จาก Global Retail Banking Innovation Awards 2022 จัดโดย The Digital Banker [29]
 • พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล Best Brand Performance on Social Media กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อทางการเงิน จาก Thailand Zocial Awards 2023[30]
 • พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล Best Benefits, Wellness and Well-Being Program จาก Retail Banker International Asia Trailblazer Awards 2023[31]
 • พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2023 เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่อง ในหมวดของสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน[32]
 • พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล Best Insurance Technology จาก The Asian Banker Thailand Awards 2023[33]
 • พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล Kaizen Award 2023 จาก Kaizen Institute Thailand[34]

อ้างอิง แก้ไข

 1. https://www.hoonsmart.com/archives/28607
 2. https://techsauce.co/news/tidlor-first-day-tread-ipo-set
 3. https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=TIDLOR&ssoPageId=6&language=th&country=TH
 4. https://mgronline.com/daily/detail/9520000013724
 5. http://www.komchadluek.net/news/economic/288589
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-09. สืบค้นเมื่อ 2019-01-30.
 7. https://www.posttoday.com/pr/611279
 8. อีไฟแนนซ์ไทย, สำนักข่าว. "เงินติดล้อส่งแอปฯ เงินติดล้อพาลูกค้ากลุ่มฐานรากสู่วิถีใหม่ยุคดิจิทัล". efinancethai.com.
 9. ""เงินติดล้อ" เปิดตัว "อารีเกเตอร์" ชูนวัตกรรม InsureTech". ryt9.com.
 10. ""เงินติดล้อ" ปล่อยแบรนด์ลูก "ประกันติดล้อ" นายหน้าประกันภัยอันดับ 2 ใส่เกียร์เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัย - MarketPlus". www.marketplus.in.th.
 11. pum (2022-08-02). "เงินติดล้อ ลุยเปิดสาขาบริการลูกค้าปีนี้เพิ่ม 300 แห่ง". ประชาชาติธุรกิจ.
 12. https://www.bangkokbiznews.com/business/996314
 13. https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3641653
 14. ""เงินติดล้อ" ได้รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน จากเวที CAC Certification Ceremony 2023 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3". สยามรัฐ. 2023-08-11.
 15. http://www.asianbankerawards.com/thailand-awards/press/2017/Ngern.pdf
 16. https://www.ryt9.com/s/prg/2116100
 17. http://www.banmuang.co.th/news/relation/92265
 18. https://siamrath.co.th/n/32049
 19. https://positioningmag.com/1201658
 20. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-03-03. สืบค้นเมื่อ 2020-09-28.
 21. "เงินติดล้อ คว้ารางวัลแบรนด์ที่ผู้ใช้สินเชื่อไว้วางใจ อันดับ 1 Thailand's Most Admired Brand Award ถึ". www.brandage.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-24. สืบค้นเมื่อ 2022-06-24.
 22. "2021 ปีแห่งการยอมรับด้านนวัตกรรม เงินติดล้อ คว้า 16 รางวัล จาก 9 เวที". ประชาชาติธุรกิจ. 2021-12-17.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 23. "เงินติดล้อ แบรนด์ Non Bank อันดับ 1 ทั้งเรื่อง Brand Awareness และ Trust". www.brandage.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-17. สืบค้นเมื่อ 2022-06-24.
 24. ""ประกันติดล้อ" คว้ารางวัล สุดยอดนวัตกรรมนายหน้าประกันภัย จากเวที Global Banking & Finance Review 2022 - MarketPlus". www.marketplus.in.th.
 25. Wattanasin, Kasamaporn. ""ประกันติดล้อ" คว้า 2 รางวัล จาก Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2022". เดลินิวส์.
 26. "'ประกันติดล้อ' คว้ารางวัลด้านเทคโนโลยีสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมนายหน้าประกันภัย". banmuang.co.th (ภาษาอังกฤษ).
 27. มิติหุ้น, หนุ่ม (2022-10-11). "เงินติดล้อ คว้ารางวัล CEO of the Year จาก IDC Future Enterprise Awards 2022 ตอกย้ำความสำคัญของพนักงาน ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ธุรกิจยุคดิจิทัล". มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.
 28. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-10-27. สืบค้นเมื่อ 2022-10-27.
 29. https://www.banmuang.co.th/news/insure/304995
 30. "ประกาศผล Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 แบรนด์และผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลยกทัพร่วมงานคับคั่ง". ไทยรัฐ. 2023-02-24. สืบค้นเมื่อ 2023-02-25.
 31. "เงินติดล้อ สร้างความสุขจากภายใน สู่แบรนด์อันดับ 1 ที่ลูกค้าเชื่อใจต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน - ThaiPublica". thaipublica.org. 6 April 2023. สืบค้นเมื่อ 10 April 2023.
 32. https://thaipublica.org/2023/04/tidlor-thailands-most-admired-brand-2023/
 33. "ประกันติดล้อ คว้ารางวัลสุดยอดเทคโนโลยีด้านประกันภัย จากเวที The Asian Banker Thailand Awards 2023". banmuang.co.th (ภาษาอังกฤษ).
 34. "Kaizen Institute Thailand ผู้นำด้านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย พร้อมผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจ ตามหลักปรัชญา KAIZEN™". mgronline.com. 2023-09-12.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข