อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

บริษัทรับเหมาก่อสร้างสัญชาติไทย

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY ชื่อย่อ: ITD)[2] ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รับงานการก่อสร้างตั้งแต่โครงการอาคารขนาดกลาง ประเภท อาคารสำนักงาน โรงแรม จนถึงโครงการขนาดใหญ่ ประเภทศูนย์การค้า ท่าอากาศยาน นอกจากนี้ยังดำเนินการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่ ถนน สะพาน ทางรถไฟ ระบบ ทางด่วน รวมถึงโครงการวางท่อขนส่งน้ำมันและก๊าซ งานสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้ความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง[3]

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:ITD
ก่อตั้ง15 สิงหาคม พ.ศ. 2501 (65 ปี)
สำนักงานใหญ่อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์, 2034/132-161 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.[1]
บุคลากรหลัก
นายไผท ชาครบัณฑิต ประธาน​กรรมการ​
นายธรณิศ กรรณสูต ประธานบริหาร
เว็บไซต์http://www.itd.co.th

ประวัติ แก้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (ไอทีดี) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2501 โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูต ชาวไทย และ Mr. Giorgio Berlingieri ชาวอิตาลี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ดำเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างทั่วไป วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นบริษัทภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ (Royal Patronage by the King) และโปรดเกล้าพระราชทานครุฑพ่าห์ ให้เป็นศักดิ์และศรีจวบจนถึงปัจจุบัน และบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 [4]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้

  • ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 [5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาย เปรมชัย กรรณสูต 628,213,626 11.90%
2 นาง นิจพร จรณะจิตต์ 350,815,140 6.64%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 178,346,510 3.38%
4 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 110,858,249 2.10%
5 นางสาว จิตราพรรณ จรณะจิตต์ 50,614,391 0.96%

อ้างอิง แก้

  1. รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ แบบรายงาน 56-1 อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :25500005
  5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม