แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. ชื่อย่อ:CCET) [2] จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าในรูปแบบของ Original Equipment Manufacturing (OEM)

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:CCET)
ก่อตั้ง4 ธันวาคม พ.ศ. 2532
สำนักงานใหญ่อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 18, 191/54 และ 191/57 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. [1]
บุคลากรหลัก
นาย เซิ่ง สง ซุย (ประธานกรรมการ)
นาย เจี๋ย ลี่ ซุย (รองประธานกรรมการ)
นาย คงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ (กรรมการผู้จัดการ)
เว็บไซต์http://www.calcomp.co.th

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย