บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเครือธุรกิจอาหารในประเทศไทย ผู้ก่อตั้งคือ ตัน ภาสกรนที โดยเริ่มต้นจากร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งเปิดตัวใน พ.ศ. 2542 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนใน พ.ศ. 2547 ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)[2]

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทมหาชน SET:OISHI
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ก่อนหน้าบริษัท โออิชิ เรสเตอร์รอง จำกัด (2542-2547)
ก่อตั้ง9 กันยายน พ.ศ. 2542
บุคลากรหลัก
ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
(ประธานกรรมการ)
อวยชัย ตันทโอภาส (รองประธานกรรมการ)
นงนุช บูรณะเศรษฐกุล (กรรมการผู้จัดการ)[1]
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม
รายได้สุทธิ
เพิ่มขึ้น 5.57 ล้านบาท (2556)
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 41.22 ล้านบาท (2555)
เว็บไซต์โออิชิ กรุ๊ป

ธุรกิจในเครือ แก้

 • ธุรกิจอาหาร มีร้านอาหารในเครือจำนวนมากกว่า 200 สาขา ได้แก่[3]
  • Hou Yuu 1 สาขา
  • โออิชิ แกรนด์ 1 สาขา
  • โออิชิ อีทเทอเรียม 8 สาขา
  • โออิชิ บุฟเฟ่ต์ 10 สาขา
  • โออิชิ ชาบูชิ 142 สาขา (ในประเทศ 140 สาขา และต่างประเทศ 2 สาขา)
  • โออิชิ ราเมน 54 สาขา
  • คาคาชิ 25 สาขา
  • นิกุยะ 17 สาขา
  • สแน็ค แอนด์ ดริ้งค์
  • ดิลิเวอรี่
 • ธุรกิจเครื่องดื่ม ได้แก่ ชาเขียวบรรจุขวดรสต่าง ๆ อะมิโนโอเค ฟรุ๊ตโตะ ชาคูซ่า

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้