บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:ARIP) [2] บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ในชื่อบริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด ในปีพ.ศ. 2553 บริษัทดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์พับลิเคชัน จำกัด เป็น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553[3] ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ นิตยสาร COMTODAY, นิตยสาร Business+ และนิตยสาร Eleader ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า ได้แก่ งานคอมมาร์ต และการจัดประชุมสัมมนา และธุรกิจสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น ได้แก่ เว็บไซต์ www.aripfan.com เก็บถาวร 2017-08-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, www.thebusinessplus.com, www.theeleader.com และ www.commartthailand.com [4]

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจขนาดกลาง
อุตสาหกรรมMAI Industry
รูปแบบบริษัทมหาชน
ก่อตั้งพ.ศ. 2532
สำนักงานใหญ่99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. [1]
เว็บไซต์https://www.aripfan.com/

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์แบบรายงาน56-1 เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ข้อมูลบริษัท