พีทีที โกลบอล เคมิคอล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: PTT Global Chemical Public Company Limited ชื่อย่อ:GC) เป็นบริษัทด้านปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ เกิดจากการควบบริษัท ระหว่าง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยเป็นบริษัทเรือธงของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.[1] โดยมีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ รวม 8.2 ล้านตันต่อปี[2] และกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวม 228,000 บาร์เรลต่อวัน[3] โดยจัดแบ่งธุรกิจหลักเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย ธุรกิจการกลั่น ธุรกิจอะโรเมติกส์ ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจพอลิเมอร์ ธุรกิจเอทิลีนออกไซด์ ธุรกิจกรีนเคมิคอล และธุรกิจผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ นับเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย[4] และเป็นบริษัทชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก[5] ทั้งขนาดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ประเภทปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
รูปแบบมหาชน SET:PTTGC
ก่อตั้ง19 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (12 ปี)
สำนักงานใหญ่555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
(ประธานกรรมการ)
คงกระพัน อินทรแจ้ง
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
[1]
สมคิด เลิศไพฑูรย์
(ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ​)
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม, อะโรเมติกส์, โอเลฟินส์, พอลิเมอร์, เอทิลีนออกไซด์, กรีนเคมิคอล, กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ
รายได้422,973.52 ล้านบาท (2562)
รายได้สุทธิ
11,682.08 ล้านบาท (2562)
สินทรัพย์452,514 ล้านบาท (2562)
บริษัทแม่ปตท.
เว็บไซต์http://www.pttgcgroup.com

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

แก้
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 [6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,149,920,915 47.68%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 326,550,823 7.24%
3 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 89,432,660 1.98%
4 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85%
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 81,415,493 1.81%
6 THE BANK OF NEW YORK MELLON 70,436,241 1.56%
7 สำนักงานประกันสังคม 59,727,951 1.32%
8 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 54,853,168 1.22%
9 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96%
10 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 39,223,436 0.87%

เหตุการณ์สำคัญ

แก้

โครงสร้างธุรกิจ

แก้

โรงกลั่นน้ำมัน

 
โรงกลั่นน้ำมัน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการ การกลั่นน้ำมัน และจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สำเร็จรูปชั้น ดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นของกระบวนการกลั่นและสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ในสัดส่วนการผลิตตามสัดส่วนความต้องการของผู้บริโภค โดยมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและ คอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคุณภาพสูงได้หลายประเภท ด้วยกำลังการผลิตรวม 228,000 บาร์เรลต่อวัน

หน่วยกลั่น กำลังการกลั่น (บาร์เรล/วัน) รายละเอียด
หน่วยกลั่นน้ำมันดิบ 145,000 โรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex มีหน่วย Hydrocracker และ Visbreaker ซึ่งสามารถเปลี่ยนน้ำมันเตาเป็นน้ำมันสำเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา โดยทำการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปเป็นหลัก ซึ่งอาจรวมถึงการผลิตรีฟอร์เมทเพื่อส่งให้แก่หน่วยผลิตอะโรเมติกส์
หน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสท หน่วยที่ 1 70,000 ผลิตรีฟอร์เมทเพื่อส่งให้แก่หน่วยผลิตอะโรเมติกส์ และมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ ได้แก่ แนฟทาชนิดเบา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ คอนเดนเสท เรสิดิว
หน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสท หน่วยที่ 2 65,000 ผลิตรีฟอร์เมทเพื่อส่งให้แก่หน่วยผลิตอะโรเมติกส์ และมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ ได้แก่ แนฟทาชนิดเบา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ คอนเดนเสท เรสิดิว

โรงงานอะโรเมติกส์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีหน่วยผลิตอะโรเมติกส์จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ โรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 1 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง โดยผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์รวมทั้งสิ้น 2,259,000 ตันต่อปี โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ได้แก่ เบนซีน พาราไซลีน ไซโคลเฮกเซน ออร์โธไซลีน โทลูอีน และ มิกซ์ไซลีนส์

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ อะโรเมติกส์ หน่วยที่ 1(ตัน/ปี) อะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2 (ตัน/ปี) รวม (ตัน/ปี)
พาราไซลีน 540,000 655,000 1,195,000
เบนซีน 307,000 355,000 662,000
ไซโคลเฮกเซน 200,000 - 200,000
ออร์โธไซลีน 66,000 - 66,000
มิกซ์ไซลีนส์ 76,000 - 76,000
โทลูอีน - 60,000 60,000
รวม 1,189,000 1,070,000 2,259,000

โอเลฟินส์

ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ จะดำเนินการจำหน่ายให้แก่กลุ่มโรงงานปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ โรงโอเลฟินส์ของบริษัทฯ ใช้แก๊สธรรมชาติ และแนฟทาเป็นวัตถุดิบ ทำให้มีความหลากหลาย ในการปรับใช้วัตถุดิบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลิตภัณฑ์ รวม (ตัน/ปี)
การผลิตโอเลฟินส์ 2,888,000
ประกอบด้วย
เอทิลีน 2,376,000
โพรพีลีน 512,000

และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ ไพโรไลซิส ก๊าซโซลีน / มิกซ์ ซี 4 / เทลก๊าซ / แครกเกอร์ บอททอม และไฮโดรเจน) ไฟฟ้า กำลังการผลิตรวม 347.5 เมกกะวัตต์ ไอน้ำ 410 ตัน/ชั่วโมง และน้ำ (ใช้ในอุตสาหกรรม)

พอลิเมอร์

เม็ดพลาสติกพอลิเมอร์ ประเภท HDPE LLDPE LDPE และ PS สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกได้หลายประเภท เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติ ให้ความทนทาน แข็งแรง

ผลิตภัณฑ์ ตันต่อปี
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) 800,000
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) 400,000
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ(LDPE) 300,000
เม็ดพลาสติกโพลีสไตรรีน (PS) 90,000

เอทิลินออกไซด์

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ เชื่อมโยงและสร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ขยายฐานการตลาด และเติมเต็มคุณค่าแก่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อย่างหลากหลาย ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง สารตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ บรรจุภัณฑ์พลาสติกใส ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ยา และอาหารสัตว์

ผลิตภัณฑ์ ตันต่อปี
เอทิลีนออกไซด์ 85,000
เอทิลีน ไกลคอล 358,369
เอทานอลเอมีน 50,000
อีทอกซีเลท 50,000

กรีนเคมิคอล

กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์จากธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไขมันพืชและสัตว์ ได้แก่ แฟตตี้แอลกอฮอล์ สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง และอนามัยส่วนบุคคล และ เมทิลเอสเตอร์จากวัตถุดิบธรรมชาติ สาหรับผสมในไบโอดีเซลซึ่งเป็นพลังงานทดแทนใช้เป็นเคมีภัณฑ์ทดแทน ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ในอนาคต นอกจากนี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ ตันต่อปี
เมทิลเอสเตอร์ 200,000
แฟตตี้แอลกอฮอล์ 130,000
แฟตตี้เอสิด 310,000
กลีเซอรีน 102,000
โอลีโอเคมีชนิดพิเศษ 40,000

และสารเติมแต่งพลาสติก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ

แก้

นอกจากนี้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะเป็นเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษหรือที่เรียกว่า Specialty Products โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ High Volume Specialties (HVS) เพื่อเข้ามาดูแลและดำเนินธุรกิจของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำการลงทุนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจในส่วนนี้ไปบ้างแล้ว ยกตัวอย่างเช่น การร่วมทุนกับบริษัทภายในกลุ่ม ปตท. ภายใต้ชื่อบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (PPCL) เพื่อดำเนินโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ ฟีนอลตัน และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง คือ Bis-Phenol-A (BPA) และได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Perstorp Holdings France AB ผ่านทางบริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล ไพรเวท จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 100% ในสัดส่วน 51% ซึ่งผลิต Toluene Di-Isocyanates (TDI) เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ Polyurethane (PU) ซึ่งจะนำไปใช้มากในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น

ในอนาคต บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล มีแผนที่จะลงทุนในการก่อสร้างโรงผลิตแห่งใหม่หรือเข้าไปซื้อกิจการในธุรกิจ Specialty Products ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายการเจริญเติบโตของธุรกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


อ้างอิง

แก้
  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-22. สืบค้นเมื่อ 2012-01-18.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-22. สืบค้นเมื่อ 2012-01-18.
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-22. สืบค้นเมื่อ 2012-01-18.
  4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-22. สืบค้นเมื่อ 2012-01-18.
  5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-22. สืบค้นเมื่อ 2012-01-18.
  6. https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTTGC&language=th&country=TH